Podle nejnovějšího výzkumu agentury Ipsos by v zájmu o členství ve skautském oddíle podpořilo své děti devět z deseti rodičů či prarodičů. Hlavním důvodem je, že by ve volném čas pobývaly venku nebo se naučily postarat o sebe a druhé. Se skautingem si lidé v Česku pojí nejčastěji ochranu přírody a pomoc druhým, spolupráci, férovost, ohleduplnost či společenskou prospěšnost. Naprostá většina rodičů a prarodičů považuje za důležité, aby děti volný čas trávily mimoškolními aktivitami.Aktuální výzkum agentury Ipsos přináší vysvětlení, proč mnohé skautské oddíly na zájem rodičů odpovídají ‘máme plno’. Skauting se totiž v české společnosti těší velmi dobrému jménu a počet lidí, kteří by skautování svým dětem či vnoučatům doporučili, vzrostl od roku 2019 ze 78 procent na současných 90 procent.

  Češi nejvíce souhlasí s tím, že ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství nebo že se naučí pomáhat druhým. Ve srovnání s rokem 2019 také vzrostl podíl lidí, podle nichž skauting rozvíjí kluky a holky všestranným způsobem a zvyšuje fyzickou zdatnost.

  Pokud by Vaše dítě / vnouče mělo zájem přihlásit se do skautského oddílu, podporoval/a byste jej v tom? Z jakých důvodů byste jej/ji podporoval/a?

  Dítě/vnouče by trávil/a volný čas venku 67 %
  Dítě/vnouče se naučí postarat o sebe i o druhé 66 %
  Naučil/a by se týmové práci 50 %
  Je to dobré pro rozvoj morálních hodnot 46 %
  Je pro mě důležitý všestranný rozvoj 44 %

  (Báze: rodiče a prarodiče, kteří by podpořili dítě v členství ve skautu)

  Češi nejvíce souhlasí s tím, že ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství nebo že se naučí pomáhat druhým. Ve srovnání s rokem 2019 také vzrostl podíl lidí, podle nichž skauting rozvíjí kluky a holky všestranným způsobem a zvyšuje fyzickou zdatnost.

  Co si o skautingu myslí Češky a Češi?

  Ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství. 87 %
  Ve skautu se člověk naučí pomáhat jiným. 84 %
  Skauting rozvíjí člověka všestranným způsobem. 82 %
  Ve skautu se člověk naučí řešit problémy, překonávat překážky. 81 %
  Ve skautu si člověk najde dobré kamarády. 80 %
  Ve skautu člověk zvýší svou fyzickou zdatnost. 81 %
  Ve skautu se člověk naučí poctivosti, rozvíjí svůj charakter. 77 %
  Skauting posiluje odolnost 77 %
  Ve skautu získá člověk dovednosti, které mu v budoucnu pomohou v kariéře 75 %

  (Báze: celá populace, souhlas s výrokem)

  „Z naší dcery vychoval skauting samostatného člověka s dobrým srdcem, který umí vždy pomoci ostatním, uvádí rodiče Romana a Josef Hlaváčkovi z Plzně, jejichž dcera Berenika působí jako oddílová rádkyně.

  „Během posledních let se významně zlepšilo vnímání skautů v očích veřejnosti. Přispívá k tomu i větší vizibilita skautů a jejich zapojení během náročných událostí jako je koronavirová krize nebo dopady spojené s válkou na Ukrajině. Polovina lidí souhlasí, že současné krize ukázaly, že skauti umí pomáhat,” vysvětluje manažerka komunikace Ipsos Markéta Kneblíková.

  Jak se ke skautům stavíte? 

  2023 2019
  Velice pozitivně 33 % 26 %
  Spíš pozitivně 37 % 43 %
  Ani pozitivně, ani negativně 23 % 22 %
  Spíše či velice negativně 4 % 3 %
  Nevím, nedokážu posoudit 3 % 6 %

  (Báze: celá populace)

  Lidé si se skautingem pojí nejčastěji ochranu přírody (66 %) a pomoc druhým (43 %), ale také spolupráci, férovost, ohleduplnost či společenskou prospěšnost.

  „Naprostá většina rodičů považuje za důležité, aby děti trávily čas mimoškolními aktivitami. Z našich dat však vidíme, že řada rodičů je z ekonomických důvodů nucena tyto aktivity omezovat. I to možná hraje roli v růstu zájmu o skautské oddíly, neboť jsou veřejnostií vnímány jako finančně méně náročné ve srovnání s ostatními volnočasovými aktivitami,” dodává Kneblíková.

  Stále silnější zájem o místo v oddílech souvisí jak se známostí skautingu ve společnosti a pozitivním vztahem, tak s vlastní zkušeností, kterou rodiče a prarodiče mají.

  “Skauting učí děti kamarádství, obětavosti a samostatnosti, je to výborný základ pro celý život. Já skautingu vděčím za zážitky a bezvadný kus dětství. Do oddílu chodila i moje dcera a teď už v něm máme vnoučata. Věřím, že je to to nejlepší, co je mohlo potkat,” uvádí skautská babička Ivana Lukášová.

  Nábor členů probíhá s novým školním rokem v řadě obcí a rodiče se mohou po místech pro nováčky poohlédnout na www.skaut.cz/mapa či na sociálních sítích oddílů ve svém okolí. V mnoha regionech se ale oddíly potýkají s naplněnou kapacitou, a to především v Praze, středních Čechách a na jižní Moravě, obecně se pak problém týká spíše větších sídel.

  Častým důvodem je nedostatek vedoucích – dobrovolníků, jichž nepřibývá tak rychle jako kluků a holek, případně odchází ze své obce za vzděláním.
  Oddíly také mnohdy řeší nedostatečnou kapacitu klubovny, kde se děti pravidelně scházejí, nebo její nevyhovující stav. Najít místo, kde by mohla probíhat oddílová činnost, či rekonstruovat stávající zázemí je však často mimo jejich možnosti.

  „Dělá mi radost vysoké procento respondentů, kteří by byli ochotni skauting podpořit, i počet lidí, kteří si myslí, že by skautskou činnost měly podporovat obce. Skautské hnutí se skutečně bez podpory neobejde a pokud máme čelit současným výzvám a nabízet skautská dobrodružství a výchovu postavenou na hodnotách stále většímu počtu kluků a holek, potřebujeme dárce i silné partnery,” uzavírá starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.   

  Dozvíte se například:
  – díky čemu Češi skauting lépe znají a mají k němu pozitivnější postoj
  – s čím si Češi skauting spojují a co si o něm myslí
  – jak důležité jsou pro ně mimoškolní aktivity dětí a podle čeho je vybírají
  – proč jsou skautské oddíly na mnoha místech na hraně kapacit

  Sběr dat byl realizován od 17. 4. do 26. 4. 2023 na reprezentativním vzorku populace (více ve zprávě). Agentura Ipsos je od roku 2015 partnerem Junáka – českého skauta pro oblast výzkumu veřejného mínění. Své výzkumy pro skauty poskytuje pro bono.

   

  Autor