Sophos, celosvětový lídr a inovátor v oblasti poskytování kybernetické bezpečnosti formou služby, zveřejnil novou sektorovou studii „Stav ransomwaru ve školství v roce 2023“, která zjistila, že právě obor školství zaznamenal v roce 2022 nejvyšší míru ransomwarových útoků. Plných 79 % dotázaných organizací z oblasti vysokého školství uvedlo, že bylo v uplynulém roce napadeno ransomwarem. Terčem útoku se stalo také 80 % dotázaných organizací z oblasti nižšího školství, což představuje nárůst oproti 64 %, resp. 56 % v roce 2021.

  Kromě toho tento sektor vykázal jeden z nejvyšších podílů zaplacení výkupného – výkupné zaplatila více než polovina (56 %) vysokoškolských organizací a téměř polovina (47 %) vzdělávacích organizací nižších stupňů. Zaplacení výkupného tak výrazně zvýšilo náklady na obnovu vynaložené organizacemi vyššího i nižšího stupně vzdělávání. Náklady na obnovu (bez zaplaceného výkupného) u organizací vyššího vzdělávání, které výkupné zaplatily, činily 1,31 milionu dolarů při zaplacení výkupného oproti 980 000 dolarů při použití záloh. U organizací nižšího vzdělávání činily průměrné náklady na obnovu 2,18 milionu dolarů v případě zaplacení výkupného oproti 1,37 milionu dolarů v případě nezaplacení.

  Zaplacení výkupného také prodloužilo dobu obnovy obětí ransomwarových útoků. V případě vysokoškolských organizací zvládlo 79 % těch, které použily zálohy, obnovu do jednoho měsíce, zatímco během stejného časového období zajistilo obnovu pouze 63 % těch, které výkupné zaplatily. V případě organizací nižšího stupně vzdělání se 63 % těch, které použily zálohy, zotavilo do jednoho měsíce, zatímco u těch, které zaplatily výkupné, to bylo jen 59 %.

  „Většina škol sice nemá mnoho finančních prostředků, ale jedná se o velmi exponované cíle s okamžitým a širokým dopadem útoku na jejich komunity. Tlak na udržení školy v provozu a reakce v podobě výzev rodičů „něco s tím udělejte“ pravděpodobně ještě zvyšují tlak na co nejrychlejší vyřešení problému, bez ohledu na náklady. Zjištěné údaje ale bohužel nepotvrzují, že by zaplacení výkupného vedlo k rychlejšímu vyřešení těchto útoků. Je ale pravděpodobné, že si zločinci právě proto vybírají školy za své oběti,“ řekl Chester Wisniewski, technický ředitel společnosti Sophos.

  Hlavní příčiny ransomwarových útoků v odvětví vzdělávání byly podobné jako ve všech ostatních sektorech. U organizací vyššího i nižšího školství byl ale zaznamenán výrazně vyšší počet ransomwarových útoků zahrnujících kompromitované přihlašovací údaje (37 %, resp. 36 % oproti 29 % v průměru za všechna odvětví).

  Mezi další klíčové poznatky uvedené ve studii dále patří:

  • Za více než třemi čtvrtinami (77 %) ransomwarových útoků na vzdělávací organizace vyššího vzdělávání stojí kompromitace a zneužití přihlašovacích údajů; u vzdělávacích organizací nižších stupňů stojí tyto hlavní příčiny za dvěma třetinami (65 %) útoků.
  • Míra zašifrování dat zůstala u organizací vyššího vzdělávání přibližně stejná (74 % v roce 2021 oproti 73 % v roce 2022), ale u organizací nižšího vzdělávání se během uplynulého roku zvýšila ze 72 % na 81 %.
  • Vysokoškolské organizace uvedly nižší míru používání záloh, než je průměr napříč odvětvími (63 % oproti 70 %). Jedná se o třetí nejnižší míru využívání záloh ze všech odvětví. Na druhou, stranu organizace nižšího vzdělávání měly o něco vyšší míru používání záloh, než je celkový průměr (73 %).

  „Zneužití ukradených přihlašovacích údajů je pro ransomwarové zločince běžné napříč všemi odvětvími. Kvůli nedostatečnému rozšíření technologie vícefaktorového ověřování (MFA) ve vzdělávacím sektoru je zde ale tento způsob kompromitace ještě větším rizikem. Je načase, aby i školy všech velikostí začaly používat MFA pro vyučující, zaměstnance i studenty. Krom toho, že by byly dobrým příkladem, jde o jednoduchý způsob, jak mnoha podobným útokům zabránit,“ řekl Chester Wisniewski.

  Sophos doporučuje následující osvědčené postupy, které pomohou bránit se před ransomwarem a dalšími kybernetickými útoky:

  • Posílení obrany pomocí:
   • bezpečnostních nástrojů, které chrání před nejběžnějšími vektory útoku, včetně ochrany koncových bodů se silnými funkcemi, které zabraňují zneužití zranitelností, a přístupu k síti s nulovou důvěrou (ZTNA), který znemožňuje zneužití kompromitovaných pověření;
   • adaptivních technologií, které automaticky reagují na útoky, narušují aktivity protivníků a získávají obráncům čas na reakci;
   • nepřetržité detekce, vyšetřování a reakce na hrozby, ať už zajišťované vlastními silami nebo poskytovatelem služeb řízené detekce a reakce (MDR).
  • Optimalizace přípravy na útok, včetně pravidelného zálohování, nácviku obnovy dat ze záloh a udržování aktuálního plánu reakce na incidenty.
  • Udržování správné bezpečnostní hygieny, včetně včasné instalace záplat a pravidelné kontroly konfigurací bezpečnostních nástrojů.

  Celou studii Stav ransomwaru ve školství v roce 2023 lze stáhnout na stránkách Sophos.com. Průzkumu s názvem Stav ransomwaru v roce 2023 se zúčastnilo 3 000 vedoucích pracovníků v oblasti IT/kybernetické bezpečnosti v organizacích se 100 až 5 000 zaměstnanci, včetně 400 pracovníků ze vzdělávacího sektoru, ve 14 zemích EMEA, severní a jižní Ameriky, Asie a Tichomoří. Z toho bylo 200 organizací nižšího vzdělávání (do 18 let) a 200 z vyššího vzdělávání (nad 18 let), z veřejného i soukromého sektoru.

  Další zdroje


  O společnosti Sophos
  Sophos je celosvětovým lídrem a inovátorem v oblasti pokročilých řešení kybernetické bezpečnosti, včetně služeb Managed Detection and Response (MDR), služeb reakce na incidenty a širokého portfolia technologií pro zabezpečení koncových bodů, sítí, e-mailů a cloudu, které pomáhají organizacím čelit kybernetickým útokům. Jako jeden z největších poskytovatelů čistě kybernetické bezpečnosti chrání Sophos více než 500 000 organizací a více než 100 milionů uživatelů po celém světě před aktivními protivníky, ransomwarem, phishingem, malwarem a dalšími útoky. Služby a produkty společnosti Sophos se propojují prostřednictvím cloudové konzole pro správu Sophos Central a jsou podporovány týmem Sophos X-Ops, který se zabývá analýzou hrozeb napříč doménami. Analýza Sophos X-Ops optimalizuje celý adaptivní ekosystém kybernetické bezpečnosti Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem, který zahrnuje centralizované datové jezero využívající bohatou sadu otevřených rozhraní API dostupných zákazníkům, partnerům, vývojářům a dalším dodavatelům kybernetického zabezpečení a informačních technologií. Sophos poskytuje kybernetickou bezpečnost formou služby organizacím, které potřebují plně řízené bezpečnostní řešení na klíč. Zákazníci mohou také spravovat svou kybernetickou bezpečnost přímo pomocí platformy pro bezpečnostní operace společnosti Sophos nebo využít hybridní přístup a doplnit své interní týmy službami společnosti Sophos, včetně vyhledávání hrozeb a jejich nápravy. Sophos sídlí v britském Oxfordu a své produkty prodává prostřednictvím prodejních partnerů a poskytovatelů spravovaných služeb (MSP) po celém světě. Další informace jsou k dispozici na adrese www.sophos.com. Pro novinky z oblasti kyberbezpečnosti sledujte společnost Sophos prostřednictvím kanálů TwitterLinkedInFacebookSpiceworks, a YouTube.


  Zařadil: -maj-

  Autoři