Ptačí hodinka se koná již o víkendu 7. – 9. ledna 2022 – v České republice již počtvrté.

  Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností, více v sekci Jak se zapojit.

  Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.

  Ptačí hodinka se snaží

  • Dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje.
  • Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách.
  • Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost.

  Připojte se také!

  Podrobnosti sledování, atlásek ptačích druhů, návodná videa – to vše najdete na webu Ptačí hodinky:

  https://ptacihodinka.birdlife.cz/

  Ptačí hodinku organizuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci s partnery.
  Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.

  Česká společnost ornitologická www.birdlife.cz