Česká společnost ornitologická (ČSO) v ptačím parku Kosteliska na Hodonínsku 18. 7. 2022 představila Strategii rozvoje ptačích parků ČSO. Podle ní bude mít ČSO do roku 2042 v každém kraji republiky plně funkční ptačí park, aktuálně má čtyři.

  Jedná se o reakci ČSO na největší úbytek biodiverzity v historii lidstva, který v tomto desetiletí prožíváme. K zastavení krize biodiverzity nestačí ochrana dochovaných částí přírody, ale je třeba také aktivní obnova hodnotných stanovišť, potvrdila v ptačím parku Kosteliska ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Dodala, že prioritou jejího resortu během českého předsednictví v Radě EU bude ambiciózní zákon o obnově přírody (Nature Restoration Law), který učiní obnovu ekosystémů v zemích EU právně závaznou.

  ČSO přišla s myšlenkou budovat své ptačí parky v roce 2006. Od počátku provázely jejich vznik dvě hlavní myšlenky: ochrana přírody formou vlastnictví pozemků a aktivní obnova hodnotného přírodního prostředí mimo státem zřízená chráněná území. Od roku 2008 existuje ptačí park Josefovské louky (u Jaroměře ve východních Čechách), ke kterému se v roce 2020 přidaly tři další: Mnišské louky (u České Lípy v severních Čechách), Kosteliska (u Dubňan na jižní Moravě) a Malá Lipová (u Přerova na střední Moravě).

  Zejména na nejdéle existujícím ptačím parku Josefovské louky lze vidět obrovský efekt, jaký obnovní projekty mají. Za posledních 10 let tu stoupl počet zjištěných ptačích druhů o čtvrtinu – ze 143 v roce 2012 na současných téměř 200 druhů. Mezi nimi je i mnoho vzácných a ohrožených druhů. Například pro vodouše rudonohého jsou Josefovské louky jediným hnízdištěm ve východních Čechách, mnohonásobně se zvýšil počet žab a čolků, daří se i ohroženým druhům rostlin.

  Článek si můžete dočíst na stránkách birdlife.cz:

  Ptačí park v každém kraji republiky, plánuje ČSO. Obnovou ekosystémů reaguje na krizi biodiverzity

  Podpora veřejnosti je opravdu hmatatelná a to i v této nejisté době. Za červen a červenec 2022 překročila dárcovská podpora ptačích parků milion Kč. Nesmírně si toho vážíme a srdečně děkujeme!

  Strategie rozvoje ptačích parků ČSO


  Ptačí parky České společnosti ornitologické

  jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. První ptačí park v Česku Josefovské louky vytvořila ČSO založený především na vlastním financování z darů členů a podporovatelů. Podařilo se vzkřísit jeden z nejkvalitnějších mokřadů, umožnit tu návrat jinde mizejících či vymizelých ptáků a zprostředkovat kontakt mezi lidmi a přírodou. Další tři již existující ptačí parky pokračují ve stejném duchu a stejně tak budou pokračovat i ptačí parky budoucí. ČSO v ptačích parcích nejen vykupuje pozemky, ale i šetrně hospodaří. Tak, aby se zde ptákům a dalším živočichům a rostlinám dařilo. ČSO při péči a obnově využívá tradičních metod jako je sečení a pasení, vyřezávání náletových dřevin a invazních rostlin a buduje tůně a ostrůvky. Zároveň vytváří pozorovatelny, pozorovací místa a stezky pro návštěvníky.