V rekultivační praxi se rozlišuje technická rekultivace, která zahrnuje úklid a mechanickou přípravu terénu, a biologická rekultivace, což je třeba osetí travní směsí nebo vysázení stromků. Když mluví o technické rekultivaci biolog, obvykle tím myslí proces, který vede ke vzniku borové plantáže nebo louky oseté komerční travní směsí. Protipólem je přírodě blízká obnova.

    O rekultivacích dnes i v minulosti se můžete dočíst v rozhovoru s Jiřím Řehounkem, který se zabývá přírodě blízkou obnovou území po těžbě.

    https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/rehounek-nekteri-tezari-uz-vedi-ze-do-radku-vysazene-borovice-nejsou-tou-nejlepsi-rekultivaci

    Autor