Na okraj návštěvy našich biskupů ad Limina Apostolorum uspořádalo Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci v Papežské koleji Nepomucenum dne 9. 11. 2021 římskou připomínku Roku sv. Ludmily. V jeho rámci byla zahájena též italská verze panelové výstavy Kněžna Ludmila, jež je společným projektem Ministerstva zahraničních věcí České republiky a spolku Svatá Ludmila 1100 let, z. s. a sestává z 12 panelů vyprávějících o životě a odkazu kněžny Ludmily. Ještě před slavnostním zahájením si výstavu mohli prohlédnout zástupci diplomatického sboru akreditovaného při Svatém stolci a představitelé Vatikánu během recepce uspořádané v prostorách koleje u příležitosti státního svátku dne 28. 10. 2021.

    Více o Slavnostním večeru k Roku sv. Ludmily v Nepomucenu a prezentaci darů pro papeže Františka najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí:

    https://www.mzv.cz/vatican/cz/zpravy_a_udalosti/rimska_pripominka_roku_sv_ludmily.html