Od 20. do 24. září proběhne v Rodinném centru Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou tradiční Týden otevřených dveří. Rodinné centrum Srdíčko funguje již třináctým rokem ve čtvrtém patře budovy žďárské polikliniky a je místem setkávání rodičů, dětí, seniorů i dalších zájemců, kterým celoročně nabízí vzdělávací, kulturní, volnočasové i poradenské aktivity. Kromě návštěvy aktivit centra mohou zájemci přijít i na doprovodné kulturní akce, které jsou součástí projektu Srdíčko kulturní.

  „V týdnu otevřených dveří bude zdarma přístupná většina našich programů. Rodiče, prarodiče, senioři a další zájemci se k nám mohou přijít podívat, vyzkoušet si jednotlivé aktivity, seznámit se s lektorkami i provozem centra,“ říká vedoucí Jana Kamarádová.
  Ke zpestření celého týdne chystají zaměstnanci také doprovodné kulturní akce, které jsou součástí projektu Srdíčko kulturní. V pondělí to bude Divadelní představení Tři prasátka v režii Hudebního Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, které je určeno dětem od dvou let. „V úterý odpoledne zveme milovníky pěnivého moku na povídání o domácí výrobě piva,“ doplňuje Jana Kamarádová.
  Projekt Srdíčko kulturní uzavře ve čtvrtek odpoledne velký zábavný program pro rodiny s dětmi Pojďte s námi do ZOO v režii Divadla Netratrdlo paní Lenky Cackové.

  Rodinné centrum Srdíčko provozuje od roku 2008 Kolpingovo dílo ČR. Centrum je členem Sítě pro rodinu, která sdružuje rodinná a mateřská centra v České republice. Veškeré informace o dalších aktivitách najdou zájemci na webu www.rcsrdicko.cz. Akci podpořilo Město Žďár nad Sázavou.

  Jana Kamarádová, DiS. vedoucí centra

  Rodinné centrum Srdíčko je místem setkávání nastávajících rodičů, rodičů s dětmi, prarodičů s vnoučaty a seniorů ze Žďáru nad Sázavou a okolí, pro které připravuje vzdělávací, kulturní, volnočasové a poradenské aktivity. Je zřizováno Kolpingovým dílem České republiky, o.s. Sídlí ve 4. patře Polikliniky Žďár nad Sázavou, p.o.

  Více na www.rcsrdicko.cz.

  Kolpingovo dílo České republiky z.s. je organizace, která se snaží reagovat na aktuální potřeby ve společnosti. Pracuje s dětmi a mládeží, dospělými i seniory a vyvíjí aktivity ve vzdělávání, v sociální a zdravotní oblasti. Podporu nabízí také lidem, kteří se potýkají se závislostí. Činností svých pobočných spolků se snaží přispívat k rozvíjení spolkového života v obcích. Provozuje Centrum primární prevence Spektrum, Rodinné centrum Srdíčko, Family Point, Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, Adiktologickou ambulanci Kolping, Terapeutickou komunitu Sejřek, Poradenské centrum Kolping, Poradnu pro gambling Kraje Vysočina, Rekreační zařízení Vyhlídka a nově také Následnou péči Kolping – doléčovací službu v Brně.

  Více na www.kolping.cz.