První vycházky za konikleci, nová publikace, soutěž, odborná konference či putovní výstava. To jsou aktuality kampaně Českého svazu ochránců přírody Rok konikleců.

  Navzdory současnému ochlazení již na jižní Moravě vykukují ze země první poupata koniklece velkokvětého, oznamující příchod jara. A naplánovány jsou i první vycházky za konikleci. Ta nejbližší bude 12. března na brněnský Kamenný vrch (pořádá Rezekvítek), v sobotu 25. března se pak uskuteční hned dvě – taktéž v Brně na Stránské skále (pořádá AOPK ČR) a v přírodní památce U Strejčkova lomu na Olomoucku, na jedné z nejseverněji položených lokalit této krásné květiny u nás (pořádá ČSOP Alces). Další vycházky, zatím bez přesně určených termínů, jsou plánovány na Prostějovsku (pořádá ČSOP Iris).

  Po republice se rozběhla putovní výstava o koniklecích. Dva bannery, představující jednak všechny druhy konikleců rostoucích planě v ČR a jednak jejich ohrožení a možnosti ochrany, lze již v současné době, až do konce dubna spatřit v Domě přírody Moravského krasu, od 23. března do 5. dubna bude k vidění v Podorlickém ekocentru v České Třebové, od začátku dubna po celou sezónu v Bečovské botanické zahradě, postupně i na řadě dalších míst (kalendář má v tuto chvíli 14 položek).

  ČSOP Hořepník vydal publikaci Koniklece České republiky. Autoři Josef Komárek a Jaroslav Podhorný ve spolupráci s řado dalších kolegů z akademické sféry i „terénu“ soustředili na 30 stránkách řadu zajímavých informací o všech u nás rostoucích druzích konikleců, které doplnili sedmi desítkami krásných fotografií a mapkami rozšíření jednotlivých druhů. Publikace bude po naskladnění k zakoupení na e-shopu ČSOP (https://obchudekcsop.cz/produkt/koniklece-ceske-republiky/).

  Stejný tým připravuje ve spolupráci s Odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a v Brně na 28. března 2023 odbornou konferenci „Koniklece na Moravě a jejich ochrana“.

  Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP vyhlašuje výtvarně literární „koniklecovou soutěž“. Jak se do soutěže zapojit? Vytvořte vlastní kresbu, malbu, výrobek či text s tematikou konikleců nebo mapu některé lokality planě rostoucích konikleců a svůj výtvor zašlete ho do konce srpna v podobě fotografie nebo PDF souboru na adresu soutez.smop@csop.cz. Soutěž je určena primárně dětem, ale zúčastnit se může každý. Podrobnější informace na  www.mopici.cz/rok-koniklecu.

  Rok konikleců vyhlásil Český svaz ochránců přírody s cílem upozornit veřejnost nejen na tyto krásné a ohrožené rostliny, ale jejich prostřednictvím i na nutnost ochrany stepí a lesostepí v naší krajině. Informace o všech probíhajících i připravovaných aktivitách lze nalézt na webu www.rokkoniklecu.cz.


  V České republice roste pět druhů konikleců. Rok konikleců, vyhlášený Českým svazem ochránců přírody, je vhodnou příležitostí udělat si malou inventuru. Český svaz ochránců přírody a Rezekvítek proto vyzývají: pomozte nám zmapovat koniklece mimo chráněná území!

  „Nemapuje se výskyt v přírodních rezervacích a přírodních památkách, ty jsou dobře zmapované. Nemapují se samozřejmě ani koniklece vysazené na zahrádky či do parků. Zajímají nás všechny ostatní, tedy rostliny rostoucí ve volné přírodě mimo tato chráněné území.“ doplňuje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

  „Pokud na takové koniklece na svých jarních toulkách přírodou narazíte, budeme rádi za vaši zprávu! Přesné místo výskytu nebude nikde zveřejňováno, bude pouze předáno do databáze ochrany přírody a případně v regionu působícím ochranářským spolkům.“

  Nejvhodnější čas k mapování je právě teď! Březen a duben jsou měsíce, kdy většina konikleců kvete. K mapování konikleců lze využít formulář na www.rokkoniklecu.cz/mapovani nebo projekt Mapování konikleců v aplikaci iNaturalist (v aplikaci vyhledáte projekt, připojíte se k němu a přidáváte svá pozorování). Krom přesného místa nálezu, druhu a přibližného počtu trsů (shluků květů) budou organizátoři rádi i za bližší informace o lokalitě, pokud je víte; například zda o ní někdo pečuje či zda je nějak ohrožena. Tyto informace pište do poznámky.

  Kde koniklece hledat? Na suchých osluněných stanovištích, tedy různých stepních stráních, skalách či (vzácněji) v řídkých lesích. Pokud si nejste jistí, jaký druh koniklece jste našli, nevadí. Pošlete fotografii (ideálně i s detailem listu, je-li již vyvinut).

  Mapování konikleců, formulář najdete zde:

  https://biodiverzita.csop.cz/mapovani-koniklecu/

  Související:

  https://biodiverzita.csop.cz/koniklece-jiz-rasi-aktuality-roku-koniklecu/

   

   

  Autor