Akce

„Světlovský bál“ nazval soubor Světlovánek z Bojkovic folklorní festival, na který zve dětské folklorní soubory z různých míst naší republiky i zahraničí, aby společně prožily několik dnů plných tanců, písní a muziky a podělily se o ně s diváky.

Koná se 7. – 10. června 2012 v Bojkovicích.

Více o festivalu a o programu letošního ročníku najdete na:
http://www.folklornisdruzeni.cz/pozvanka-na-viii-mezinarodni-folklorni-festival-svetlovsky-bal

Tradiční den otevřených dveří na lokalitě Na Podlesích u Hrutova, kde je možné prohlédnout jednu z největších a nejzachovalejších orchidejových luk na Vysočině v plném květu…

Pořádá ZO ČSOP Kněžice a Chaloupky o.p.s.

Více o akci: http://www.chaloupky.cz/cs/kalendar.html?id=3e5e6e7ddc3f63397c4d78aa0e77dfbc

Chaloupky o.p.s. jsou největším střediskem ekologické výchovy v kraji Vysočina a pracoviště u Kněžic je jedním z největších pobytových středisek ekologické výchovy v ČR.

Další akce najdete na:

www.chaloupky.cz

Letos se bude konat již X. ročník nesoutěžní taneční přehlídky Region tančí. Letošní ročník je oslavou roku 2012, oslavou Kraje Vysočina, partnerství, tance a 10. narozenin Hodiny H.

Občanské sdružení Hodina H se těší na všechny tanečnice a tanečníky a věříme, že se nám podaří vytvořit společně zajímavý program a přivítáme i zajímavé hosty.

Pořadatel: o. s. Hodina H
Účast: Region tančí je otevřen pro všechny nejrůznější kolektivy z Kraje Vysočina, které se věnují jakémukoliv druhu tance, všem, kteří rádi tančí.
Termín konání: pátek 8. června 2012
Místo konání: Kulturní dům Máj, Třída Legií 1115, Pelhřimov

VIII. ročník Festivalu muzejních nocí 2012 bude probíhat ve dnech 18. května až 9. června 2012.

V roce 2012 vyhlásila Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem již osmý ročník Festivalu muzejních nocí 2012.

Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V letošním roce proběhne slavnostní zahájení v Novém Jičíně (18. května 2012) a řadu muzejních nocí uzavře Pražská muzejní noc (9. června 2012).

Podrobnosti, kdy a jak bude probíhat, najdete na:
http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

Regionální velkou výměnu zkušeností (RVVZ), na které se scházejí lidé působící ve volném čase, přiveze v únoru příštího roku do Mikulova občanské sdružení 7 DNÍ.

Konference se koná v rámci projektu „Učení pro život – posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou“ 17. května 2012 v Praze.

Projekt Učení pro život vychází z programu Cena vévody z Edinburghu, který je v České republice známý pod názvem Program EDIE. Projekt je dotovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Od roku 2009 díky němu do Programu EDIE vstoupilo více než 150 mladých lidí z celkem 14 dětských domovů a ústavních zařízení z celé České republiky.

Podrobné a aktuální informace sledujte na
http://edie.cz/uceniprozivot