Přečtěte si

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace uveřejnila první verzi publikace názvem Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2009 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu. Tato verze zatím obsahuje dotační programy ministerstev a Úřadu vlády ČR. Padesátistránkový dokument v PDF si lze stáhnout z adresy http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rnno/publikace/informace_2009_v1_1.pdf

Zdroj: http://www.icm.cz

umělkyně Adély Matasové. K dialogu Vás přímo vyzývají velkoformátové zrcadlové objekty, které za pomoci složitých počítačových programů reagují na Váš pohyb nebo hlas…

Museum Kampa představuje webové stránky v novém kabátě. Na serveru www.museumkampa.cz nyní najdete přehlednější a obsáhlejší informace nejen o umění, ale také o novinkách muzea a programech.

Na podzim pro Vás Museum Kampa opět připravuje řadu doprovodných programů včetně přednášek, komentovaných prohlídek, workshopů i koncertů.

vydala pražská POHODA, o. s. Jde o aktualizovaný Adresář, a týká se především osob s mentálním a kombinovaným postižením. Obsahuje údaje téměř sto čtyřiceti organizací, které se zaměřují na služby lidem s mentálním postižením, a to jak dospělým, včetně seniorů, tak i dětem.
Jsou v něm zastoupeny služby pro osoby s autismem, epilepsií, dětskou mozkovou obrnou, ale např. i pro uživatele s roztroušenou sklerózou. Zájemci mohou adresář získat elektronicky i v tištěné podobě.

Více viz http://www.osnoviny.cz/pohoda-vydala-adresar-sluzeb-pro-osoby-s-postizenim

vyhlašuje pro akademický rok 2009-10 komise J. Williama Fulbrighta v ČR. Cílem je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je už tradičně velmi silný a dobře fungující neziskový sektor.
Stipendium je určeno pro uchazeče s ukončeným vysokoškolským vzděláním (min. Bc.).

Více: http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium.shtml

se koná ve dnech 5. až 7. září 2008 ve Sněžném na Vysočině. Je to historicky první sportovní a umělecké klání lidí s hluchoslepotou v historii o.s. LORM a České republiky vůbec. Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 23 zájemců, kteří poměří své síly a dovednosti v 10 disciplínách, například v běhu na 50 m s trasérem, vrhu koulí či granátem, skoku do dálky z místa, hodu na cíl, ve hře v šachy a v mnoha dalších včetně zábavných sportovních disciplín. V uměleckém oboru jsou vyhlášeny kategorie literární, výtvarné a rukodělné činnosti a výrazová tvorba. Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé, pořadatel akce, připravilo pro své klienty již v průběhu roku řadu sportovně zaměřených akcí, například závody v běžeckém lyžování s trasérem nebo jízdu na tandemovém kole. „Jízda na tandemu mi přinesla především radost ze svobodného pohybu – sama jsem mohla šlapat na plný pln a předhánět ostatní cyklisty díky dobré souhře se svojí spolujezdkyní,“ popsala své dojmy z týdenního pobytu u Slavonic jedna z účastnic, Václava Turková. Cílem prvního ročníku Lormolympiády je povzbudit u hluchoslepých sportovního a tvořivého ducha v atmosféře zdravé rivality, vzájemné tolerance a především přátelství. Další informace lze získat na telefonním čísle 777 764 191, e-mailu info@lorm.cz nebo webových stránkách www.lorm.cz. Soutěž se koná díky laskavé podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Hry, co jste nehráli, věci, co jste neviděli. Pro všechny kluky a holky, co se nebojí. Pro školáky i předškoláky.

Program: lanové překážky, lodičky, padák, skákací síť, gumolano, rukodělky, lukostřelba, malování na obličej, bludiště, sádrové masky, lasování a další…

Podrobný program a další informace najdete na:
www.plzen.skauting.cz/
nebo
http://plzen.skauting.cz/orj/kalendar_detail.php?ida=158

a multikulturní výchovy na rok 2008 – II. kolo

Podrobnosti najdete na adrese:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-msmt-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich-1

Tematické okruhy programu:
1. Jazykové vzdělávání dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin.
2. Vzdělávací aktivity pro děti a mládež příslušníků národnostních menšin, např. vydávání publikací pro vzdělávání dětí a žáků v menšinových jazycích jako součást širšího projektu.
3. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů, které směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu, včetně integračních projektů ve vzdělávání v oblasti romského jazyka.
4. Výzkumy a analýzy zaměřené na oblast vzdělávání národnostních menšin a etnik žijících v ČR.
5. Vytvoření podpůrných a metodických materiálů zaměřených na integraci dětí a žáků z národnostních a etnických menšin žijících v ČR do hlavního vzdělávacího proudu. Tyto metodické materiály budou zaměřeny na zvyšování kompetencí pedagogů směrem k práci s dynamikou třídního kolektivu a vytváření inkluzivního přístupu při práci s dětmi a žáky z prostředí národnostních menšin a etnik ve třídách a kolektivech.

Projekty je třeba zpracovat velmi pečlivě, kvůli formálním chybám mohou být vyřazeny!
Projekty musí být doručeny do podatelny MŠMT nejpozději do 5. září 2008 do 15 hodin, a to i ty, které jsou posílány poštou.

Projekty je třeba zpracovat velmi pečlivě, kvůli formálním chybám mohou být vyřazeny!
Projekty musí být doručeny do podatelny MŠMT nejpozději do 5. září 2008 do 15 hodin, a to i ty, které jsou posílány poštou.

Jedná se o Program odborných praxí (dříve pod označením „A je to! Auf geht´s!“), díky němuž mohou žáci už od roku 2000 absolvovat odbornou praxi v Německu. Česko-německý fond budoucnosti podpoří tento program finančně i v dalším projektovém roce (1. července 2008 – 30. června 2009). Do konce září 2008 máte možnost podat si u Tandemu „Předběžnou přihlášku“ na první pololetí roku 2009 a využít tak možnosti finanční podpory při organizaci zahraniční praxe pro Vaše studenty.

Více: http://tandem.adam.cz/article.php?op=detail&arid=642

Koordinátory tohoto projektu pro Českou republiku jsou Česká centra. Projekt je realizován ve 22 zemích Evropské unie (včetně Německa). Jedná se o mezinárodní uměleckou soutěž s multikulturním rozměrem, které se mohou zúčastnit mladí lidé z celé ČR narození v letech 1990-1994 (tj. ve věku 14-18 let). Úkolem soutěžících je vytvořit dvojportrét – portrét svého skutečného nebo fiktivního vrstevníka z odlišného etnického, kulturního nebo sociálního prostředí.
Mohou použít libovolnou techniku, například kresbu, koláž, fotografii nebo počítačovou animaci. Soutěžící mohou vkládat své příspěvky do 5. září 2008 na internetovou stránku www.alterego-europe.eu, kde také proběhne on-line hlasování o nejlepší dvojportrét.
Dva vítězové z ČR se společně s 42 výherci z ostatních evropských zemí zúčastní v listopadu 2008 mezikulturního workshopu na umělecké škole v Dánsku.

Více informací najdete na stránkách projektu:
Alterego Competition
http://www.alterego-europe.eu/
http://www.alterego-europe.eu/eu/comp_rules