Přečtěte si

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání projektů zaměřených na prezentaci a propagaci kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni. Žádosti budou přijímány do 30. června. Oprávněnými žadateli jsou NNO a zájmová sdružení právnických osob.

Podmínky a podrobnosti na:
http://www.osnoviny.cz/mmr-podpori-propagaci-kulturniho-a-prirodniho-bohatstvi

Pařížský Louvre zavedl volný vstup pro návštěvníky do 26 let každý pátek od 18 do 22 hodin, pro mládež do 18 let je největší muzeum umění světa otevřeno zdarma po všechny dny. Madridské Prado má vstup zdarma každý den pro všechny zájemce od 18 do 20 hodin a ve svátcích od 17 do 20 hodin.

Více:
http://www.novinky.cz/kultura/166101-volnemu-vstupu-do-galerii-a-muzei-v-cesku-brani-politici.html

8. dubna 2009 odvysílal ČRo 6 (Studio STOP) pořad věnovaný dobrovolnictví a Evropské konferenci o mládeži, kterou pořádalo české předsednictví 12. a 13. března v Praze. Hosty pořadu byli Pavel Trantina, ředitel odboru pro záležitosti EU MŠMT, Michal Kadera, ředitel společnosti Cebre v Bruselu a Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.

Přepis pořadu najdete na:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-2009/dobrovolnictvi-a-konference-o-mladezi-v-debatnim-poradu-cro?source=rss

Na internetových stránkách INEXu – Sdružení dobrovolných aktivit byla zveřejněna nabídka téměř 2000 krátkodobých dobrovolnických projektů na letošní rok. Zájemci si mohou vybírat z workcampů konaných ve všech koutech světa – Grónskem počínaje a Kambodžou konče. Ať už plánujete environmentální nebo kulturní projekt v Evropě či jinde, věříme, že si z databáze vyberete podle vašeho zájmu, uvedli představitelé INEXu-SDA v dubnovém zpravodaji zmíněného sdružení.

Více informací naleznete zde:
http://www.inexsda.cz/cs/fn/dobrovolnictvi/workcampy/fn/workcamps/search/search

Účastnilo se jí více než 200 účastníků a řídících pracovníků vzdělávacích institucí, podniků a orgánů Evropské unie. Konference byla zaměřena na téma vytváření partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, např. :
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-2009/konference-k-partnerstvi-mezi-vzdelavacimi-institucemi-a

Jeďte za zážitkem na workcampy 2009, vybízí zájemce na svých internetových stránkách Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Workcampy jsou dvou- až čtyřtýdenní a probíhají vždy v pěti- až třicetičlenné mezinárodní skupině. Dobrovolníci z řad členů i nečlenů Duhy mohou pracovat u nás či v zahraničí, přičemž zaměření veřejně prospěšných prací sahá od ekologie přes sociální oblast až po kulturní a uměleckou sféru.

Více informací naleznete zde:
http://www.duha.cz/clanky/384.html

Pařížský Vítězný oblouk, věže katedrály Notre-Dame a chrámu Sacré-Coeur či středověké město Carcassone patří ke zhruba stovce památkových objektů a pěti desítkám muzeí ve Francii, kam mají občané členských států EU mladší 26 let vstup zdarma. Toto opatření začalo platit o prvním dubnovém víkendu, jak informoval s odvoláním na zpravodajství ČTK internetový server ČT24.

Více informací naleznete zde:
http://www.ct24.cz/kultura/50388-francouzska-muzea-zdarma-pro-vsechny-evropany-juniory/

Irská hudba, tanec, ohňová show, rekonstrukce keltské vesničky a řada různých her a soutěží – to všechno bude spoluvytvářet atmosféru mezinárodního „Svátku keltské kultury Beltine 2009“. V pořadí už 15. ročník zmíněného festivalu bude v Telči zahájen 30. dubna ve 20:00 a potrvá do poledne 1. května.

Více informací naleznete zde:
http://www.boii.cz/02-aktuality/?aktualita=315