Přečtěte si

Nadace VIA vyhlásila další grantové kolo – Záchrana drobných památek místního významu. Neziskové organizace a obce z celé ČR mohou žádat o granty na záchranu, obnovu a údržbu drobných památek místního významu. Fond vznikl díky pomoci více než sto padesáti soukromých dárců z USA a České republiky.
Uzávěrka pro příjem projektů je 3. března 2009.

Více na stránkách: www.nadacevia.cz.

Do konce ledna se lze přihlásit do výběrových řízení na přidělení nadačních příspěvků, která vyhlásila F-nadace. Výběrová řízení probíhají v rámci těchto programů: Podpora sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů, Podpora vzdělávacích programů pro děti a mládež, Podpora vzdělávání pracovníků neziskových organizací – interní a externí programy.

Podrobnosti:
http://www.f-nadace.cz/vr2009/vr2009.htm

F-nadace je nezávislou křesťanskou nadací. Funguje na kapitálovém principu – získává prostředky, které investuje, a výnosy investic pak rozděluje na neziskové projekty. F-nadace je nezávislou křesťanskou nadací. Funguje na kapitálovém principu – získává prostředky, které investuje, a výnosy investic pak rozděluje na neziskové projekty.

Více o nadaci na www.f-nadace.cz Podrobnosti: http://www.f-nadace.cz/vr2009/vr2009.htm.

Více na adrese:

Až do 20. ledna bude ve výstavní síní tzv. konírny k vidění výstava INTIM/ITA v současné francouzské fotografii.
Výstava „Tváře – fragmenty“ je výběrem imaginativních portrétů Jindry Vikové z let 2006–2008, které jsou vytvořeny jako závěsné asambláže.

Můžete samozřejmě navštívit také stálé expozice obrazů Františka Kupky, plastik Otto Guttfreunda a sbírku Středoevropského moderního umění.
Museum Kampa
Otevírací doba: denně od 10 do 18 hodin, včetně pondělků.
U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana

http://www.museumkampa.cz/

Část finančních prostředků je určena na zpracování dopravní studie, která bude sloužit obci jako podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav. V rámci projektu však škola může sama uskutečnit řadu drobných opatření, jako jsou přístřešky či stojany na kola, školní plány mobility a podobně.

Nadace Partnerství vyhlásila třetí ročník grantového programu Na zelenou, který je zaměřený na podporu bezpečných cest do škol. Na ochranu dětí před dopravními nehodami bude letos v programu rozděleno 800 tisíc korun. Žádosti o podporu dopravních projektů mohou školy zasílat do 28. února.

Více informací na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou
nebo
http://www.osnoviny.cz/skoly-mohou-zadat-o-podporu-projektu-bezpecnych-cest

Výukové programy jsou určeny především pro studenty jako připomínka lednového Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna) a po domluvě se konají v Informačním centru OSN od 19. 1. do 30. 1. Cílem programů je zajímavě přiblížit mladým lidem téma holocaustu, který významně ovlivnil dějiny 20. století a jehož odkaz je i v dnešní době stále živý. Na představené téma je možné navázat v hodinách dějepisu, společenských věd nebo literatury.

Od 19. 1. do 30. 1. se můžete zúčastnit se skupinou žáků nebo studentů jednoho z nabízených vzdělávacích programů: 1) PROJEKCE FILMU „GHETTO JMÉNEM BALUTY“ A BESEDA S PAMĚTNÍKY, 2) HANIN KUFŘÍK nebo 3) HOLOCAUST V DOKUMENTECH. Přesné datum i čas záleží na domluvě, v domluvený termín bude v IC OSN k dispozici lektor Židovského muzea v Praze, který vybraný program se studenty zrealizuje. Programy budou probíhat v prostorách knihovny Informačního centra OSN (nám. Kinských 6, Praha 5) a jsou v tomto termínu nabízeny zdarma. Programy kladou důraz na samostatnou a aktivní práci studentů a připravilo je Informační centrum OSN ve spolupráci s Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze. Na programy navazuje výstava fotografií od Karla Cudlína, která vznikla v průběhu natáčení dokumentu Ghetto jménem Baluty v roce 2007. Fotografie jsou umístěny v průběhu ledna 2009 ve vstupní hale Domu OSN v originálním samostatném výstavním boxu, který představuje zdi ghetta a lze do něj nahlédnou dírkou v plachtě nebo vejít dovnitř. Informační centrum OSN najdete na nám. Kinských 6, Praha 5, zastávka tramvaje č. 6, 12, 20, 9 – Švandovo divadlo. Těšíme se na Vaši hojnou účast a srdečně zveme !

Více na adrese: http://www.osn.cz/osn-cr/pro-skoly/?i=332

Dotazy a objednávky programů prosím směrujte na tento kontakt:
Daniela Richterová
Informační centrum OSN
nám. Kinských 6, Praha 5
tel: 257 199 835, 607 650 623
email: library@osn.cz

Senátoři ve čtvrtek podle očekávání schválili návrh nového Trestního zákoníku. Nový kodex má nahradit dosavadní normu z roku 1961. Zákon například zpřísňuje tresty za nejtěžší zločiny. Pokud zákon podepíše prezident, posunula by se od příštího roku hranice trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Pro normu hlasovalo 74 ze 76 přítomných senátorů, proti byla jen komunistka Marta Bayerová a senátor ODS Jiří Pospíšil se hlasování zdržel.

Senátoři návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila schválili bez pozměňovacích návrhů v podobě, v jaké jej horní komoře předložili poslanci. Ministerstvo spravedlnosti totiž již dopředu avizovalo, že připraví novelu, která sporné body včetně věkové hranice opraví.

http://www.novinky.cz/clanek/158252-senatem-prosly-vyssi-tresty-a-trestni-odpovednost-od-14-let.html