Přečtěte si

II. ročník jednoho z největších soutěžních mezinárodních projektů na území ČR. Talent Awards ® je soutěž hledající a podporující talenty z široké oblasti oborů.

Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie od útlého dětského věku až po seniorský věk.
Soutěž je rozdělená do samostatných kategorií profesionálů a samostatně pro amatéry.

Veškeré informace včetně seznamu soutěžních oborů, pravidel a přihlášek naleznete na:

http://www.talentawards.eu/

…a to již v sobotu 10. ledna 2009.
Od startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je trasa značena vlastním značením, dále pokračujte po červené až na Okoř. Do Roztok po modré. Šermířská skupina Skeleton vystoupí na hradě Okoři v 11:30 a ve 12:45 hodin. Hrad bude zpřístupněn, pokusíme se zajistit i průvodce. V cíli v Roztokách Vás uvítají králové či králky…

Více informací o trase a doprovodných programech najdete v článku
http://www.adam.cz/clanek-2008120062-trikralova-okor-uz-po-jedenactyricate.html

Zelený kruh – asociace ekologických organizací vydal publikaci, která přináší přehled toho nejdůležitějšího, co se v letošním roce odehrálo v oblasti životního prostředí, a to z pohledu zástupců nevládních neziskových organizaci, které se touto problematikou zabývají.

Další podrobnosti naleznete a stáhnout publikaci si můžete na

http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/rok-2008-ocima-ekologickych-nevladnich-organizaci/.

http://www.zelenykruh.cz

Celkem 1470 dárků, každý za zhruba 200 korun – a k tomu pytel zachovalých plyšových hraček bylo výsledkem sbírky uspořádané v rámci projektu „Vánoční dárky pro děti na Zakarpatskou Ukrajinu“, jehož garantem je občanské sdružení Pomoc Těšínského Slezska. Na svých internetových stránkách o to informuje Slezská diakonie, která se koncem loňského roku do projektu zapojila. Pracovníky Slezské diakonie nejvíc potěšil fakt, že dárky přinášeli i samotní klienti jejích služeb.

Více informací naleznete zde: http://www.slezskadiakonie.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009. Text vyhlášení vymezuje obsah, zaměření, podmínky a postup pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu České republiky v roce 2009.

Termín k odevzdání žádostí je 11. 2. 2009. Schválení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace předpokládáme v polovině dubna 2009.

Text Programu najdete na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/program-na-podporu-cinnosti-nestatnich-neziskovych

Rozpis jarních prázdnin v roce 2009 najdete na stránkách ADAMa nebo MŠMT pod názvem:
Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

ADAM.CZ: Jarní, pololetní, letní prázdniny a další školní dny volna

MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2008-2009-v-zakladnich-skolach-strednich-skolach-zakladnich-umeleckych-skolach-a-konzervatorich

Jedná se o deset prioritních úkolů pro české předsednictví EU v oblasti životního prostředí. European Environmental Bureau (EEB), nevládní organizace a vlivná asociace více než 140 ekologických organizací, působící v Bruselu, vydává dokument Deset zelených úkolů před začátkem každého předsednictví.
Celou zprávu a dokument Deset zelených úkolů pro české předsednictví naleznete na stránkách asociace českých ekologických organizací Zelený kruh.

http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/deset-zelenych-ukolu-ekologickych-organizaci-pro-ceske-predsednictvi-eu/

Klub Neziskovky.cz je určen pro všechny neziskové organizace bez ohledu na region či obor, ve kterém působí.

Členství v Klubu Neziskovky.cz vám přinese například tyto výhody:Na rok 2009 je navýšena sleva na 15 % u otevřených kurzů a konzultací z oblasti práva, účetnictví a daní. Pro stálé členy jsme připravili věrnostní bonus a systém slev na naše služby.

Podrobnosti na:
http://www.neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/klub/

Neziskovky.cz, o.p.s. podporují rozvoj neziskových organizací a informují veřejnost o jejich přínosu pro společnost.
1993 – Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na základě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových organizací.
1998 – ICN pořádá 1. ročník celonárodní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“.
2002 – Vznik internetového portálu neziskového sektoru www.neziskovky.cz
2008 – Změna názvu na Neziskovky.cz, o.p.s.

Kudy chodí po Šumavě laňka Michaela? A kde se pohybuje rys Patrik?

Ukazují to internetové stránky projektu pro sledování vybraných zvířat na Šumavě. V české verzi se na ně můžete podívat na

http://www.luchserleben.de/project/cz/

Nabízejí nyní informace o osmi jelenech, čtrnácti srncích a dvou rysech.

Vysílačky v obojcích jelenů, srnců a taky rysů na Šumavě hlásí jejich polohu. Díky tomu zoologové vědí, kudy se zvířata pohybují či jak se chovají ve kterém ročním období a v různých situacích. Projekt, dotovaný dříve českým Ministerstvem životního prostředí a v příštím roce pak z prostředků Evropské unie, řídí vědci ze dvanácti institucí z Německa, Rakouska a Švýcarska a podílejí se na něm pracovníci z národních parků Šumava a Bavorský les.

Více na:

http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=623757

http://www.luchserleben.de/project/cz/