Vlčí smečku v Lužických horách a další teritoria vlků na severu Čech pomohou mapovat noví dobrovolníci Vlčích hlídek. Po úvodním semináři, který pro ně organizuje Hnutí DUHA v první půlce února v Rynolticích, se budou moci zapojit do dobrovolnického programu monitoringu a ochrany velkých šelem. Školení pro nové mapovatele bude celovíkendové, a to od pátku 11. do neděle 13. února. Akce je určená především zájemcům o Vlčí hlídky na severu Čech, přihlásit se ale mohou v případě dostatečné kapacity i lidé, kteří se plánují zapojit v jiných oblastech České republiky.

  U smečky v Lužických horách se dva roky za sebou podařilo potvrdit narození vlčat
  V Lužických horách se vlci začali sporadicky objevovat od roku 2016. Výskyt vlčího páru tu o dva roky později potvrdili právě dobrovolníci Vlčích hlídek. Od té doby se na území Lužických hor postupně zformovala smečka. Její úspěšnou reprodukci se podařilo zachytit už dva roky po sobě v roce 2020 a 2021. A to přesto, že Chráněná krajinná oblast Lužické hory v poslední době čelí rozsáhlé těžbě dřeva.

  Vlci se pohybují také v Ralsku, Jizerských horách, na Frýdlantsku a Děčínsku
  Lužickohorské vlčí teritorium není v severních Čechách jedinou oblastí výskytu těchto šelem. Vlčí smečka se pohybuje od roku 2014 také v Ralsku, od roku 2018 potvrzuje monitoring dobrovolníků Hnutí DUHA výskyt vlků také v Jizerských horách a na Frýdlantsku. Dvě smečky žijí i na česko-německém pomezí v oblasti Děčínska, u obou z nich se letos podařilo potvrdit rozmnožování.

  Dobrovolníci Vlčích hlídek zjišťují, kde se vlci pohybují a sbírají genetický materiál pro jejich další výzkum
  Vlčí a Rysí hlídky Hnutí DUHA vstoupily loni na podzim do dvaadvacáté monitorovací sezóny. Rozsáhlé aktivity tzv. „občanské vědy” – tedy výzkumu, na němž se do jisté míry podílí laická veřejnost – mají svůj počátek v Beskydech. Od té doby se rozšířily téměř do všech oblastí trvalého výskytu velkých šelem v ČR. Dobrovolníci pomáhají sběrem trusu či srsti chráněných šelem zjišťovat informace o jejich genetickém původu či potravních návycích. Nálezy stop pomáhají ochraně těchto druhů – odhalují prostorové nároky zvířat, způsob využívání krajiny a kořisti i nároky na ochranu citlivých klidových území, které šelmy potřebují pro rozmnožování a výchovu mláďat. Povinnost monitorovat populace těchto chráněných zvířat mají státy Evropské unie na základě takzvané Směrnice o stanovištích (92/43/EHS).

  Barbora Černá, koordinátorka Vlčích a Rysí hlídek Hnutí DUHA, uvedla:
  „Jsme rádi, že se nám oproti předchozí sezoně, kdy se úvodní semináře odehrávaly převážně v online prostoru, daří tato školení pořádat v jejich téměř klasické podobě, a děkujeme všem dosavadním účastníkům i novým zájemcům za respektování platných protiepidemických opatření.”

  Kristýna Fridrichová, koordinátorka Vlčích hlídek na Liberecku, řekla:
  „Během uplynulých dvou let jsme zaznamenali několik přesunů jádrové oblasti výskytu rozmnožující se vlčí smečky v Lužických horách. Bylo by zajímavé v rámci dalšího monitoringu zjistit, jestli jsou tyto přesuny zapříčiněny zvýšenou těžbou dřeva v daných lokalitách, nabídkou potravy či jinými faktory. Doufáme, že i s tím nám pomohou noví dobrovolníci Vlčích hlídek.”

  Zařadil: -maj-

  Autoři