Představte si město bez stromů. Nesnesitelné vedro, není kam se schovat, suchý a více znečištěný vzduch, hluk ze všech stran. Toto pomáhají řešit stromy. Proto jim i sobě musíme pomoc v těžkých podmínkách.

  Martin AnderPomáhá stromůmve Strakovce i v Partnerství

  Proč sázíme budoucnost

  Naším cílem je během pěti let vysadit 10 milionů stromů mimo les. A pečovat o ně tak, abychom z naší mapy nemuseli vymazat ani jeden uhynulý strom. To vše zvládneme jen společně. Propojujeme všechny, kteří pro budoucnost našich měst a krajiny chtějí aktivně pomáhat.

  https://www.nadacepartnerstvi.cz/Co-delame/Projekty/Sazime-budoucnost

  S erozí i suchem nově pomůže 17 alejí

  Nejvíce podpory míří na ohroženou jižní Moravu

  Celkem sedmnáct komunitních projektů uspělo v konkurenci 71 žádostí v druhém ročníku grantové výzvy Sázíme budoucnost, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství spolu s KB Penzijní společností. V programu zaměřeném na výsadbu alejí si žadatelé mezi sebe rozdělí 1,6 milionu korun. V jihočeských Strakonicích tak například vyroste stromořadí ke stému výročí úmrtí spisovatele Karla Klostermanna, junáci z Paseky u Olomouce budou moci pokračovat v druhé etapě výsadby Skautské aleje či Spolek pro agrosadařství vrátí ovocné stromy, které dříve rostly na krasových plošinách, v projektu Stromy pro Moravský kras.

  „Výsadby alejí jsou bez nadsázky nejpopulárnější aktivitou všech sazečů. To potvrzuje jak letošní zájem žadatelů, kdy poptávka po grantech Nadace Partnerství převýšila nabídku hned čtyřikrát, tak dlouhodobé datové trendy, které sledujeme v rámci iniciativy Sázíme budoucnost,“ komentuje František Brückner, grantový manažer Nadace Partnerství.

  Mezi nejčastější žadatele patří obce a městské části, následovány nejrůznějšími spolky a dalšími neziskovkami. Nejvíce podpory směřuje na jižní Moravu, region dlouhodobě výrazně ohrožen suchem a s tím spojenou erozí: zde získalo podporu sedm žadatelů. Rozptyl žádostí je velmi široký, od malých projektů za nižší desítky tisíc ve Strakonicích nebo Blatně až po náročné dvousettisícové realizace v Martínkovicích nebo Křižanovicích.

  Výzva POUZE pro jarní výsadby stromů na rok 2024 pro fyzické i právnické osoby. Předpokládaná částka k rozdělení je 2 000 000 Kč.

  https://www.nadacepartnerstvi.cz/sazime-budoucnost-2024-150

  • do 8. 1. 2024 (23:59 h) příjem žádostí;
  • do 28. 2. 2024 zveřejnění výsledků hodnocení žádostí;
  • do 31. 5. 2024 realizace výsadeb.

  Žádost se zadává výhradně elektronicky přímo do formuláře na webových stránkách www.nap.grantys.cz, kde si žadatel zvolí grantovou výzvu Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč.

  https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty


  Sázíme budoucnost je největší občanská výsadbová iniciativa v tuzemsku, která si klade za cíl podpořit výsadbu 10 milionů stromů mimo les. Nové stromy ve volné krajině a ve městech mají pomoci se zvládáním projevů klimatické změny, jako jsou právě vlny horka, vysychající půda, ubývající biodiverzita, nedostatek vody či vodní a větrná eroze. Od roku 2019 se do ní zapojilo přes 80 tisíc dobrovolníků, kteří společně vysázeli přes 3,7 milionu stromů.

  Autor