Národní muzeum se jakožto významná vědecká instituce neustále podílí na nejrůznějších vědeckých objevech a studiích. Nyní zásadně přispělo k objasnění migrace do Británie v době bronzové, a to svou účastí na studii vedené vědci z Univerzity v Yorku, ve Vídni a Harvard Medical School ve spolupráci s Akademií věd ČR. Mimo jiné díky vysoké odbornosti vědců z Národního muzea a jeho bohatému sbírkovému fondu tak mohlo dojít k dalšímu pochopení chování našich předků.

    Zmiňovaná studie následně odhalila, že mezi léty 1300–800 před Kristem došlo k rozsáhlému přesunu lidí z území západní Evropy (dnešní Francie a Belgie) na území Británie a byla tak nahrazena zhruba polovina předků obyvatelstva jihovýchodní Británie. Analýza DNA téměř 800 pravěkých lidí, z nichž přes 100 bylo právě ze sbírek Národního muzea, ukázala i to, že keltské jazyky se do Anglie dostaly mnohem dříve, než se předpokládalo…

    A nejen to…

    Podrobnosti o výsledcích projektu si můžete dočíst zde:

    https://www.nm.cz/o-nas/odborna-cinnost/sbirky-narodniho-muzea-pomohly-objasnit-migraci-do-britanie-v-dobe-bronzove