Sedmihorské mokřady (foto Jan Moravec)
  Sedmihorské mokřady (foto Jan Moravec)

  Co přinesl uplynulý rok Sedmihorským mokřadům? Krom úspěšně dokončené revitalizace a prvního roku ochranářské péče též další vykoupené pozemky či 90 druhů ptáků. Za tím vším stojí místní pozemkový spolek při Českém svazu ochránců přírody Bukovina.

  Rok 2022 byl pro Sedmihorské mokřady, lokalitu v Českém ráji na dohled od světoznámého Hruboskalského skalního města, bez nadsázky přelomový. O rozsáhlé a náročné revitalizaci, jejímž výsledkem je soustava krásných tůní na ještě nedávno zpustlých a odvodněných pozemcích, bylo již řečeno a napsáno mnohé. V jejím stínu však zůstaly další, neméně významné aktivity.

  Sedmihorské mokřady – chřástal vodní (foto Jiří Šťastný)
  Sedmihorské mokřady – chřástal vodní (foto Jiří Šťastný)

  Revitalizace by nebyla možné bez úzké spolupráce s vlastníky. Někdo dá souhlas s tím, aby mu na pozemku vznikla tůň, někdo pozemek raději prodá. Právě výkupy pozemků v rámci kampaně Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu, jsou pro úspěch projektu klíčové. Výkupy stále pokračují, aby bylo možné v aktivitách ve prospěch přírody pokračovat na co nejucelenějším území. Tak se podařilo ve druhé polovině loňského roku získat další dva pozemky o celkové výměře přes půl hektaru (6266 m2). Jeden z pozemků je pro udržení příznivého vodního režimu na lokalitě klíčový, protože leží v její úplně nejnižší části, a ovlivňuje tak odtok veškeré vody ze severní části mokřadů. Celkem již Český svaz ochránců přírody na Sedmihorských mokřadech vlastní více než 1,6 hektaru pozemků a spoluvlastnické podíly na síti bývalých cest, křižujících celou lokalitu. Stejně jako v předešlých letech se na výkupech pozemků vedle dárců veřejné sbírky Místo pro přírodu finančně výrazně podílel i Nadační fond Veolia.

  Sedmihorské mokřady – jeřáb popelavý (foto Vojtěch Šťastný)
  Sedmihorské mokřady – jeřáb popelavý (foto Vojtěch Šťastný)

  Další kapitolou je údržba ploch. „Na části mokřadů zůstávají i nadále rákosiny, mnoho mokřadních druhů však dává přednost otevřenému, nezarostlému terénu. Pokud chceme, aby se na mokřadech dařilo co největšímu množství druhů, je třeba se o část plochy starat, aby nezarostla. V úvahu přichází buď kosení nebo pastva. Na Sedmihorských mokřadech jsme loni zkoušeli oboje, někdy se zde pohyboval skot a jindy dobrovolníci s kosami, křovinořezy, hráběmi a vidlemi. Tato kombinace se jeví jako ideální a budeme v ní pokračovat i v letošním roce,“ vysvětluje Vojtěch Šťastný z pozemkového spolku.

  Sedmihorské mokřady (foto Jan Moravec)
  Sedmihorské mokřady (foto Jan Moravec)

  Samozřejmě, že ochránce přírody zajímá, jak se všechna ta práce projeví, co zde roste a žije. Po celý rok proto probíhal průzkum zaměřený především na ptáky a obojživelníky. Výsledek? Během roku zde bylo pozorováno 90 druhů ptáků!  Více méně stálými obyvateli Sedmihorských mokřadů byly mimo jiné čejky, volavky bílé i popelavé, labutě, kulík říční, chřástal vodní, moták pochop, ale i velké vzácnosti, jako vodouš kropenatý, slavík modráček, bekasina otavní či jeřábi popelaví, kterým se zde poprvé v historii povedlo vyvést mládě. Spíše ojediněle zde bylo možno zastihnout další zajímavé druhy, například cvrčilku slavíkovou, chřástala kropenatého, luňáka červeného či orla mořského. Z obojživelníků zde bylo pozorováno 6 druhů žab (kuňka obecná, rosnička zelená, skokan zelený, skokan štíhlý, skokan hnědý, ropucha obecná), což je polovina všech druhů u nás se vyskytujících, a čolek obecný. Zásahy velmi pomohly i potočnici lékařské, silně ohrožené bíle kvetoucí mokřadní rostlině, která v okolí nových tůní vyrašila v ohromném množství.

  Též údržba a průzkum lokality byly financovány Nadačním fondem Veolia, společně s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

  „S Českým svazem ochránců přírody spolupracuje náš nadační fond na podobných projektech již od roku 2008,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Záchrana mokřadních lokalit a péče o ně má velký smysl a my se na nich rádi podílíme. Na tyto účely jsme doposud věnovali téměř 5,3 miliony korun.“


  Sedmihorské mokřady – setkání dárců projektu Místa pro přírodu (foto Jan Moravec)
  Sedmihorské mokřady – setkání dárců projektu Místa pro přírodu (foto Jan Moravec)

  Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 20 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již přes 180 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit lze na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na Facebooku Místo pro přírodu.


  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. To zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více než šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Více na projektovém webu www.pozemkovespolky.cz.


  Nadační fond Veolia spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody již řadu let, v současné době se společné aktivity soustřeďují především na ochranu mokřadů, V rámci programu Vraťme vodu přírodě (www.nfveolia.cz/programy/vratme-vodu-prirode) nadační fond podporuje jednak výkupy mokřadních pozemků za účelem jejich ochrany, jednak různá praktická opatření v terénu.


  Zařadil: -maj-