Hodina H vyslala 3 české zástupce na školení v rámci projektu Upgrade e-adults ve Španělsku, jehož hlavním tématem bylo proškolit nové školitele, kteří mohou později vzdělávat dospělé v oblasti digitálních kompetencích ve svých územích.

    Hodina H je zapojena do dlouhodobého projektu Upgrade e-adults v rámci programu Erasmus+. Během projektu proběhlo již několik setkání koordinátorů z jednotlivých partnerských zemí, kdy se plánoval celý proces projektu. Dalším krokem bylo školení školitelů, které se konalo v listopadu ve Španělsku. Školení školitelů se věnovalo tomu, jak předávat informace, jak učit a poté praktickým digitálním dovednostem z oblasti trhu práce (životopis, motivační dopis, linkedin), kancelářské administrativy (textové a tabulkové dokumenty), každodenního života (aplikace pro zjednodušení rutinních činností), veřejné správy (registrace online v rámci veřejné správy) a sociálních médií (instagram, tiktok, práce s fotkami a videem).

    Český tým se skládal ze zástupců Hodiny H a organizace Barevný svět z Třebíče, která se o možnosti zapojení dozvěděla díky organizaci KOUS, která propojuje neziskový sektor v Kraji Vysočina. Všichni účastníci z České republiky, Španělska, Itálie, Rumunska, Švédska, Lotyška a Řecka získali mnoho nových znalostí i dovedností a jsou teď připraveni vzdělávat v oblasti digitálního světa další dospělé v Kraji Vysočina, ať už z neziskového sektoru, seniory nebo další specifické skupiny. Příprava workshopů je v plném proudu a projekt tak má dopad i na místní úrovni. Těšíme se na další pokračování projektu.

    Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.