Školní les je plocha většinou vytěženého lesa o velikosti zhruba fotbalového hřiště, jež je ve stálé péči školy a jejích žáků (foto Martin Kříž)
  Školní les je plocha většinou vytěženého lesa o velikosti zhruba fotbalového hřiště, jež je ve stálé péči školy a jejích žáků (foto Martin Kříž)

  Před dvěma lety přišly Chaloupky (ekocentrum v kraji Vysočina) a Gymnázium Jihlava se společným projektem školního lesa. Získali jsme pozemek, žáci zasadili a zaseli stromy, část jsme oplotili, část nechali sukcesi (samovolnému zarůstání) a teď o les společně pečujeme a děláme tu výzkum.

  O koncept školního lesa ale projevili zájem i další školy a instituce nejen na Vysočině. Oslovili jsme jednu z nejvýznamnějších lesnických institucí u nás – Školní lesní podnik Mendelovy univerzity. S ředitelem této vzdělávací a výzkumné organizace Tomášem Vrškou jsme sepsali ucelenou metodiku, která má školám s jejich lesy pomáhat.

  Školní les je lesní plocha většinou vytěženého lesa přibližně o velikosti fotbalového hřiště (má asi půl hektaru).

  Školní les je plocha většinou vytěženého lesa o velikosti zhruba fotbalového hřiště, jež je ve stálé péči školy a jejích žáků (foto Martin Kříž)
  Školní les je plocha většinou vytěženého lesa o velikosti zhruba fotbalového hřiště, jež je ve stálé péči školy a jejích žáků (foto Martin Kříž)
  Školní les je plocha většinou vytěženého lesa o velikosti zhruba fotbalového hřiště, jež je ve stálé péči školy a jejích žáků (foto Martin Kříž)
  Školní les je plocha většinou vytěženého lesa o velikosti zhruba fotbalového hřiště, jež je ve stálé péči školy a jejích žáků (foto Martin Kříž)

  Plocha je ve stálé péči školy a jejích žáků. Nesázíme stromy někomu cizímu, ale sami sobě. Žáci společně s učiteli-odborníky vyberou, jak bude výsledný les vypadat, co má plnit za funkce a co v něm má růst. Pak na pozemku pracují, odklízejí klest, sází a sejí, likvidují mechanicky buřeň, pomáhají přirozené obnově, oplocují stromky, bádají v lese, učí se, pozorují.

  Zároveň zjišťujeme, že společná péče o přírodu má u dětí významný terapeutický přesah a je tak prevencí proti environmentálnímu žalu, tedy smutku z rychlých negativních změn v přírodě, zvlášť na Vysočině.

  A  kdo všechno už má své školní lesy? Kromě gymnázia Jihlava a Chaloupek pečuje o svůj les Základní škola TGM v Moravských Budějovicích, přístav vodních skautů v Třebíči, školy na jižní Moravě pod taktovkou brněnské Lipky.

  Školní les Moravské Budějovice (foto Zuzka Havlínová – Pipla)
  Školní les Moravské Budějovice (foto Zuzka Havlínová – Pipla)

  Nově hledají školy na pomoc Znojemské městské lesy, se Základní školou Hálkova aktuálně jedná jejich město Humpolec.

  Další les pak připravuje škola v Jimramově, ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy. S lesy města Jihlavy rozjíždí spolupráci soukromé gymnázium Ad fontes.
  Více informací o projektu, který z Vysočiny přetéká do zbytku republiky, najdete na http://www.skolniles.cz

  Autor je garantem projektu školního lesa

  Zařadil: -maj-