Zatímco loni jsme se radovali z rekordního počtu 95 mláďat sýčků, letos je situace opačná. Kolegové, věnující se sýčkům, zatím v jejich jádrové oblasti v severních Čechách zaznamenali jen 48 mláďat. Za významný propad může kolaps hrabošů, dlouhá zima a chladné jaro s nedostatkem hmyzu, kterým se sýčci také živí. Loni, při nadbytku hrabošů, mohli sýččí rodiče uživit i snůšku s rekordními sedmi mláďaty, sýččí pár průměrně vyvedl 4,7 mláďat.

  Nacházeli jsme budky doslova zaskládané ulovenými hraboši. Jak jsme ale upozorňovali, hraboší populace se po vrcholu rázem zhroutí, což se stalo letos. Hrabošů je nedostatek a tento trend kopírují i sýčci,“ říká k tomu Martin Šálek, koordinátor ochrany sýčků z ČSO a Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

  Letos, kdy hrabošů ubylo, spadl průměr vyvedených mláďat sýčků na 2,4.

  „Celkově jsme spočítali 32 hnízdění, což je o jedno méně než loni. To je vzhledem k loňskému úspěšnému roku opravdu málo. Skutečný počet hnízdních párů bude sice vyšší, ale pravděpodobně nepřesáhne 50 párů v celé oblasti severozápadních Čech, kde se současně nachází největší populace sýčků v České republice.

  Podrobnější zprávu o letošním hnízdění sýčků najdete zde:

  Kolaps hraboší populace se odrazil ve špatné sezóně kriticky ohrožených sýčků

  Kvůli neúspěšné sezóně se obáváme nejhoršího. Je jasné, že příští rok můžeme očekávat stagnaci či populační pokles, protože není dostatečná zásoba mladých jedinců, kteří by doplnili a podpořili stávající populaci. Přitom, sýčci jsou už teď na pokraji vyhynutí, když jich v Česku zbývá asi pouhá stovka párů.
   
  Letošní pozitivní zprávou je vysoký počet obsazených budek. Letos sýčci zahnízdili v 18 budkách, které jsme jim připravili, což je stejný počet jako loni. Ve speciálních zabezpečených budkách jsou sýččí prckové lépe chráněni před predátory.
   
  Dlouhodobým hlavním důvodem, proč sýček ubývá z české krajiny, je velkoplošné intenzivní zemědělství vedoucí ke ztrátě pestrosti krajiny. Z naší dříve nejpočetnější sovy s desítkami tisíc párů je nyní sova nejohroženější, jejíž páry se počítají už jen na desítky.

  Abychom sýčky podpořili, chráníme je přímo v terénu. Spolupracujeme se zemědělci, kteří jsou naši hlavní spojenci při ochraně sýčků a jejichž spolupráce si vážíme. Domlouváme šetrnější hospodaření, na louky umisťujeme berličky, ze kterých mohou sýčci lovit, a zároveň odstraňujeme nebezpečné technické pasti, jako jsou napáječky pro dobytek či sudy s vodou, kde se mohou sýčci utopit. Na farmy, kde sýčci žijí, umisťujeme budky, zabezpečené proti kunám a kočkám. Kromě toho intenzivně lobujeme za lepší zemědělskou politiku, kterou potřebuje vše živé v zemědělské krajině!

  Sýček obecný patří v Česku mezi kriticky ohrožené druhy a s počtem asi sto párů je už nyní na pokraji vyhynutí. I z tohoto důvodu byl pro sýčka loni vypsán záchranný program pod záštitou Ministerstva životního prostředí.


  Ochranu sýčků a dalších ptáků zemědělské krajiny financujeme v ČSO nejen z projektů, významná je i finanční podpora od soukromých dárců:

  https://www.darujme.cz/projekt/1200987

  Děkujeme všem, kdo přispívají na ochranu sýčků a dalších ptáků zemědělské krajiny!

  Lucie Hošková,

  Česká společnost ornitologická 

  Autor