Snižování emisí skleníkových plynů je klíčovou součástí strategie na ochranu udržitelných klimatických podmínek na Zemi. Pro zastavení klimatických změn je však nebytné kombinovat více přístupů, a to jak na osobní, tak celospolečenské úrovni, dodávají čeští ambasadoři Evropského klimatického paktu, kteří ochraně klimatu zasvětili svůj osobní i pracovní život. Snadné zapojení laiků do péče o klima umožňuje platforma Count Us In, jedna z aktivit Evropského klimatického paktu. Díky změnám na úrovni jednotlivců i organizací doposud společně snížili produkci emisí o 12 400 000 kg ekvivalentu CO2.

  Emise skleníkových plynů, mezi které se řadí oxid uhličitý nebo metan, jsou hlavním hybatelem klimatických změn. Jejich vypouštění vede ke zvyšování množství uhlíku v atmosféře, které se projevuje globálním oteplováním s průvodními jevy, jako jsou lokální sucha, záplavy a další. Největší podíl na emisích mají získávání energie z fosilních paliv, ale také odlesňování nebo nešetrné zemědělské postupy.

  Zapojení jednotlivců, firem i organizací do procesu snižování emisí je hlavním posláním unijního hnutí Evropský klimatický pakt. O konkrétních krocích, kterými mohou lidé a firmy přispět k vytváření udržitelnějšího světa, informuje platforma Count Us In. Zájemci se mohou do zlepšování uhlíkové bilance zapojit prostřednictvím konkrétních závazků a informovat se o tom, jak změnou chování přispějí k poklesu objemu vypouštěného oxidu uhličitého.

  Ilustrační foto Shutterstock
  Ilustrační foto Shutterstock

  „Může se zdát, že rozhodnutí jezdit do práce na kole, nakupovat oblečení z druhé ruky nebo zařadit do jídelníčku bezmasé dny má na snižování emisí minimální dopad. Jen v České republice ale bylo od spuštění projektu přijato už 13 000 individuálních závazků, což odpovídá přibližně 48 567 kg ušetřených emisí v podobě CO2,“ vyzdvihuje ambasadorka Evropského klimatického paktu Martina Chopart důležitost osobního zapojení, ke kterému platforma Count Us In vybízí. Do výzvy se kromě jednotlivců v České republice zapojilo rovněž 33 firem a organizací.

  O ochranu klimatu se Martina Chopart začala hlouběji zajímat během svého studijního pobytu ve Španělsku. „Vlny veder, se kterými se v létě země potýkala, pro mě byly prvním větším setkáním s probíhajícími klimatickými změnami,“ vzpomíná a dodává, že tato zkušenost ji nasměrovala k dalšímu studiu a následně i profesní dráze v oblasti ochrany klimatu. Společně s manželem nyní pracuje na webové a mobilní aplikaci SABI, která formou her a výzev uživatelům nabídne ekologičtější alternativy k běžnému spotřebitelskému chování, založené právě na metodice Count Us In a konkrétní doporučení, jak je realizovat přímo v Praze.

  V poradenské společnosti AMIRES, která se věnuje přípravě návrhů mezinárodních projektů v rámcových programech Evropské komise zaměřených na výzkum a inovace, se zabývá převážně projekty spojenými s energetikou. Mezi ně patří například vývoj nové generace solárních článků pro použití v hodinkách a další drobné elektronice či tištěné nanofólie pro regulaci teplot v budovách. Udržitelný životní styl podporuje také prostřednictvím workshopů pořádaných pro žáky základní školy či používáním ekologických dopravních prostředků.

  Ochrana životního prostředí a boj proti klimatickým změnám jsou samozřejmou součástí osobního života také u druhého z celkem devíti ambasadorů Evropského klimatického paktu, Ladislava Tabaka. Také on se ochraně klimatu věnuje profesně. Společnost Carboneg, ve které působí jako business developer, podporuje zemědělce v přechodu na takzvané regenerativní zemědělství. V rámci procesu obnovy půdy dochází k sekvestraci, tedy ukládání uhlíku v ní. „Obohacení půdy o uhlík ji ozdraví, což se následně projeví vyššími výnosy. Regenerativní zemědělství zároveň umožní nejen vyrovnávat generování emisí, které jsou nutně spojené s činností každé firmy, ale dokonce i dosáhnout uhlíkové neutrality.“ V oblasti svého podnikání si společnost Carboneg klade ambiciózní cíle: do roku 2030 má v plánu do země uskladnit jednu miliardu tun uhlíku.

  Této mety dosáhnou mimo jiné vyškolením a podporou zemědělců obhospodařujících velké pozemky v Kazachstánu, Kyrgyzstánu či Brazílii.

  Ilustrační foto Shutterstock
  Ilustrační foto Shutterstock

  Součástí boje proti probíhající klimatické změně musí být vedle snižování emisí také příprava krajiny na nezvratné změny, které s sebou proměna podnebí nese. Ta je ústředním tématem aktivit Jiřího Malíka, dalšího z českých ambasadorů Evropského klimatického paktu. V rámci projektu Živá krajina koordinuje mapování terénu na území České republiky. Podklady budou sloužit k navrhování zásahů, které podpoří zadržování vody v půdě a zabrání její erozi. Vytvořenou adaptační strategii bude následně možné využít na úrovni celé Evropské unie.

  Ochrana klimatu závisí nejen na velkých projektech, ale i na chování každého z nás, shodují se ambasadoři Evropského klimatického paktu. „Jestliže chceme v EU do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality, každá změna směrem k udržitelnému životnímu stylu se počítá. Svým chováním navíc můžete inspirovat ostatní,“ uzavírá ambasador Jiří Malík.


  O Evropském klimatickém paktu
  Evropský klimatický pakt je největší iniciativou v oblasti ochrany klimatu v Evropské unii. Aktivita je součástí Zelené dohody pro Evropu a jejím cílem je podpořit EU v cíli stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Projekt, který vznikl z podnětu Evropské komise, zahájil svou činnost 29. června 2021.


  Zařadil: -maj-

  Autoři