Před krátkým časem jsme provedli miniprůzkum o blížících se táborech. Na dotazník odpovědělo 71 oddílů. Těm moc děkujeme.

  Letošní zájem o tábory u tomíků? 

  Pokles a nárůst zájmu jsou v zásadě vyrovnány 🙂

  38 oddílů eviduje stejný zájem, 17 oddílů vyšší, ale jen o trochu, 14 nižší, ale také jen o trochu. 1 oddíl eviduje zájem výrazně vyšší, respektive nižší.

  Cena táborů mírně vyšplhala nahoru…

  43 oddílům se cena tábora zvýšila do 10%, 23 oddílům v rozmezí 11 – 30% a dvěma oddílům víc jak 31%.

  Třináct oddílů bere na tábor ukrajinské děti. Díky za to!

  (Ústředí Asociace TOM)

  Grafy k odpovědím najdete na odkaze:

  https://www.a-tom.cz/clanek/20203-sonda-do-letosnich-taboru-naseho-spolku

  Autor