96. skautský oddíl Šipka z Prahy v rámci Patronátů pozoroval na táboře mravkolvy. Podívejte se:

    Patronáty

    Program  Patronáty ukazuje skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody.

    Cílem programu je propojit oddíl s odborníkem a také se správcem nějakého cenného území a nasměrovat mladé k účinným aktivitám ochrany přírody. Členové oddílu pečují o “svůj” kousek krajiny a díky tomu se dozvídají jaké jsou v místě přírodní hodnoty, jak funguje daný biotop a mnoho dalších souvislostí.

    https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty

    http://sipkapraha.skauting.cz