Sýčci v Česku balancují na hraně přežití,  zbývá u nás posledních sto párů. Bohužel přes veškerou snahu se populaci této kriticky ohrožené sovy zatím nedaří posílit.
  Letošní rok byl obzvláště špatný, v polovině hnízd se žádná mláďata nevylíhla, pravděpodobně z důvodu chladného jarního počasí nebo dokonce kvůli příbuzenskému křížení. Ornitologové z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické spočítali pouze 62 vyvedených mláďat. Zatímco rok 2020 byl díky nadbytku hrabošů pro sýčky velmi úspěšný (95 vyvedených mláďat), roky 2021 a 2022 hodnotíme jako slabé.
  Dlouhodobým hlavním důvodem, proč sýček ubývá z české krajiny, je velkoplošné intenzivní zemědělství vedoucí ke ztrátě pestrosti krajiny. Z naší dříve nejpočetnější sovy čítající desítky tisíc párů je nyní sova nejohroženější, jejíž páry se počítají už jen na desítky.
  I z tohoto důvodu byl pro sýčka v roce 2020 vypsán záchranný program pod záštitou Ministerstva životního prostředí s cílem stabilizovat populaci na alespoň tisíc párů, zajistit její životaschopnost a plošné rozšíření. K tomu je potřeba úzce spolupracovat zejména se zemědělci, kteří se tak stávají hlavními spojenci při ochraně sýčků.
  S nimi pak domlouváme umisťování bezpečných budek, osazování berliček na louky, šetrnější hospodaření a také  zabezpečení nebezpečných technických pastí  jako jsou napáječky pro dobytek či sudy s vodou, kde se mohou sýčci utopit. Se zemědělci také domlouváme tzv. pásovou seč, která vytvoří pro sýčky vyhovující mozaiku posečených a neposečených ploch, tedy ideální loviště.
  Mezi farmáři také provádíme sociologický výzkum s cílem pochopit životní situace, které farmáři zažívají v souvislosti se sýčkem, či zmapovat faktory, které brání farmářům zapojit se aktivně do ochrany sýčků nebo naopak, které jejich aktivní zapojení podporují.
  Pokračujeme v hlasovém monitoringu sýčků, tedy nahrávání a analýze jejich hlasů. To pomůže sledovat, jak populace přežívá, jak se pohybuje, jak mezi sebou jedinci interagují. Následně nám hlasový monitoring pomůže rozpoznávat jednotlivé sýčky a lépe je chránit a to i bez nutnosti zpětných odchytů.
  Pokud jste ještě neviděli náš krásný, dojemný i vtipný film Slyšet sýčka, určitě si vyhraďte půlhodinku na jeho zhlédnutí. Zavedeme vás za posledními sýčky v Česku a ukážeme vám, co jim schází a jaká je pro ně ještě naděje.
  Podívejte se na video o životě sýčků: https://www.adam.cz/slyset-sycka-video/

  Autor