„Kdyby Římská říše přetrvala nebo kdyby ji vystřídala podobně panovačná mocnost, pravděpodobně bychom stále orali na poli, většinou žili v chudobě a často umírali mladí,“ píše v eseji historik Walter Scheidel.

    Na říši, která zanikla před více než 1500 lety, je starověký Řím dodnes pozoruhodně přítomný. Přibližně jedna miliarda lidí mluví jazyky odvozenými z latiny, římské právo formuje moderní legislativu a římská architektura se dodnes často napodobuje. Křesťanství, které říše přijala na svém sklonku, zůstává nejpopulárnějším náboženstvím na světě. Všechny tyto trvalé vlivy však blednou v porovnání s nejdůležitějším dědictvím Říma: jeho pádem. Kdyby se jeho říše nerozpadla nebo kdyby ji nahradil podobně mocný nástupce, nezrodil by se moderní svět.

    Více se dozvíte v článku v Deníku N:

    https://denikn.cz/640538/stanfordsky-profesor-kdyby-nepadl-rim-orame-jeste-na-poli-a-umirame-mladi/