Je to deset let, co v listopadu 2011 ČRDM zorganizovala výsadbu pamětných lip u příležitosti osmistého výročí narození Sv. Anežky České. 

  Projekt vzbudil velký zájem – sázelo sto jedenáct oddílů, kroužků, klubů, sdružení či škol. Svatoanežské lipky vysadili třeba skauti, tomíci, pionýři, woodcrafteři, mladí chovatelé, členové sdružení Boii, Sdružení evangelické mládeže nebo členové z krajských mládežnických rad. Někteří je sázeli na návsi, u klubovny, u školy… Jiní je zasadili třeba na tábořišti, v městském parku nebo u kostela…

  30. výročí svatořečení Anežky České - výstava v sídle Senátu Parlamentu ČR (detail plakátu), 2011
  30. výročí svatořečení Anežky České – výstava v sídle Senátu Parlamentu ČR (detail plakátu), 2011

  Uplynulo deset let – a nás zajímá, jak se Vaší lípě daří? Jaký příběh mají Vaše lipky?

  Budeme rádi, když nám ho napíšete a pošlete fotky, jak se krásně zelenají jejich dnes už bujné koruny.

  Prosíme, zprávy a fotky posílejte na sona.polak@crdm.cz

  Stromy Anežky České - spolky ČRDM v roce 2011 vysadily stovku lip
  Stromy Anežky České – spolky ČRDM v roce 2011 vysadily stovku lip