Z průběhu třebíčské T-expedice, pořádané spolkem Talnet (foto Talnet, z. s.)
  Z průběhu třebíčské T-expedice, pořádané spolkem Talnet (foto Talnet, z. s.)

  V polovině srpna se uskutečnila tradiční akce spolku Talnet, pro motivované středoškoláky zvaná T-Expedice. Mladí expedičníci tentokrát zavítali na Vysočinu do města Třebíče, kde vícero týmů během jednoho týdne plnilo své badatelské projekty. Realizace projektu na T-Expedici je o to zajímavější díky tomu, že výzkumný cíl si stanovují tzv. garanti z řad samotných studentů, svoji vizi rozvíjejí během celého akademického roku, následně vytvoří svůj badatelský tým, připraví si teoretické znalosti i vhodnou metodiku a během jednoho týdne prezenční části se projektu věnují naplno.

  Botanická sekce pomocí fytocenologických snímků zkoumala společenstva rostlin v okolí Třebíče. Klimatologická sekce pak měřila teplotní zátěž na různých místech města a snažila se navrhnout opatření, která by obci pomohla čelit klimatické změně. Fyzikální sekce se již tradičně zabývala řešením otevřených úloh z Turnaje mladých fyziků. Sekce zabývající se 3D tiskárnou se snažila přetvořit ji na tiskárnu schopnou čokoládového tisku.

  Z průběhu třebíčské T-expedice, pořádané spolkem Talnet (foto Talnet, z. s.)
  Z průběhu třebíčské T-expedice, pořádané spolkem Talnet (foto Talnet, z. s.)

  O tuto pochutinu se zajímala i čokoládová sekce, která se pokoušela proniknout do tajů přírodních barviv a jejich kompatibility se zachováním žádoucích vlastností čokolády. Robotická sekce vytvářela na přání Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky přístroj sloužící k měření rostoucích krystalů. A radioastronomická sekce přijímala pomocí antény signály z Jupiteru a snažila se je analyzovat.

  Z průběhu třebíčské T-expedice, pořádané spolkem Talnet (foto Talnet, z. s.)
  Z průběhu třebíčské T-expedice, pořádané spolkem Talnet (foto Talnet, z. s.)

  Všechny týmy prezentovaly na konci týdne své výsledky sobě navzájem i veřejnosti na poster session v Komunitním centru Moravia v centru Třebíče. Akce proběhla pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s krajským pracovištěm Národního pedagogického institutu České republiky, Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a Čokotiskárnou. Spolek Talnet doufá, že se podaří udržet jak kontakty v kraji Vysočina, tak navázat nové spolupráce v dalších krajích. Expedice je totiž zásadní příležitostí pro budování komunity mladých nadšených lidí, což těší jak účastníky, tak organizátory.

  Zařadil: -maj-

  Autoři