Spolek a projekt Svatá Ludmila se souvisle věnuje památce sv. Ludmily od roku 2015. V roce 2021 realizoval mnoho akcí ke 1100. výročí smrti této světice.

  Výročí je za námi, ale spolek se rozhodl v činnosti pokračovat.

  Chceme veřejný prostor nadále obohacovat. Budeme se věnovat připomínání dalších českých světců a historických osobností v rámci projektu „České nebe“ a dále také poutní turistice, a to projektem „Putování za kořeny“. Změnili jsme rovněž název našeho spolku na Svatá Ludmila, z. s. Držte nám palce v naší další etapě.

  V roce 2022 nás čeká například v září Svatoludmilská pouť na Levém Hradci nebo v říjnu odhalení  smírčího kříže sv. Ludmily v lokalitě Vyšebohy, kde se údajně ukrývali Ludmiliny vrazi.

  Aktivity navazující na výročí svaté Ludmily najdete na odkaze:

  https://www.svataludmila.cz/aktuality nebo https://www.svataludmila.cz/poradane-akce


  Spolek Svatá Ludmila, z.s.

  Vizí spolku v projektu Svatá Ludmila 1100 let bylo propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily, jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění a připomenutí její mučednické smrti, skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity, jako svatoludmilské poutě, vydávání publikací, pořádání výstav a další.

  Více se dozvíte na www.svataludmila.cz