U příležitosti letošního Světového dne chobotnic spojily své síly nevládní organizace nejen z Evropy v čele s Compassion in World Farming. Tato skupina 37 organizací a odborníků zaslala společný dopis Evropské komisi, ve kterém upozorňuje, že chobotnice jsou „naprosto nevhodné pro velkochov a s rozvojem takového odvětví jsou spojeny vážné problémy v oblasti udržitelností a welfare (životní pohody) zvířat“. Signatáři upozorňují také, že povolení této praxe by bylo v rozporu s vlastní strategií EU pro udržitelnou produkci potravin, a vyzývají k zákazu dovozu produktů z chobotnic chovaných na farmách.

  Tento krok následuje po oznámení společnosti Nueva Pescanova, že plánuje otevřít první komerční farmu chobotnic na světě v Las Palmas de Gran Canaria. Tyto plány po svém zveřejnění v loňském roce vyvolaly pobouření po celém světě.

  Odborná zpráva Velkochovy chobotnic: recept na katastrofu, vypracovaná Compassion in World Farming (CIWF), prokazuje, že chobotnice jsou vysoce inteligentní a vnímavá volně žijící zvířata, která by v nepřirozených podmínkách intenzivních chovů velmi trpěla. Tato fascinující zvířata žijí v přírodě samotářsky. Uzavření do podvodních nádrží by způsobovalo vysokou míru stresu, který by mohl vést k agresi, nebo dokonce kanibalismu.

  Velkochov chobotnic by navíc znamenal vysoké a neudržitelné dopady na životní prostředí. Chobotnice jsou masožraví živočichové, kteří by museli být krmeni obrovským množstvím rybích produktů vhodných pro výživu lidí. K výrobě jednoho kilogramu masa chobotnic by bylo zapotřebí tří kilogramů krmiva z mořských živočichů, což by vedlo k dalšímu nadměrnému rybolovu a tlaku na mořské ekosystémy.

  Elena Lara, mořská bioložka, vědecká pracovnice v CIWF a autorka zprávy, řekla: „Ve Světový den chobotnic bychom měli tyto úžasné volně žijící živočichy oslavovat, a ne dopustit, aby byly vězněny v podmořských průmyslových velkochovech. Je čas průmyslové velkochovy ukončit – ne je rozšiřovat. Chobotnice jsou vysoce inteligentní a vnímavé bytosti, které cítí bolest a utrpení. Nikdy by neměly být nuceny živořit v podmořských farmách, zatímco ostatní mořští živočichové jsou kvůli jejich chovu decimováni. EU musí velkochov chobotnic a dalších hlavonožců zakázat, aby se tato krutá praxe nemohla rozvíjet.“

  „Česká republika sice chov chobotnic na maso neplánuje, ale jako členská země, která právě předsedá EU, by mohla na příslušných jednáních vrcholných unijních orgánů vyjádřit svůj jasný nesouhlas s podobnými plány. Chobotnice a značná část české veřejnosti, která podporuje ochranu zvířat a dobře ví, jak velkochovy škodí zvířatům, přírodě i klimatu, by to jistě uvítala,“ dodala Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko.


  Seznam signatářů dopisu:

  Compassion in World Farming
  Animal Justice Project (Global, Barcelona)
  Animal Save Movement
  Aquatic Life Institute
  Blue Marine Foundation
  Climate Save Movement
  Ecologistas en Acción
  Essere Animali
  Eurogroup for Animals
  European Vegan Summit
  FAADA
  Freedom 4 Animals
  Future Food 4 Climate
  GhostNetWork
  Green REV Institute
  In Defense of Animals USA
  Interfaith Vegan Collective
  La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences
  Lady Free Thinker
  Menorca Preservation Fund
  Ocean Born Foundation
  Ocean Culture Life
  OneKind
  PACMA
  PETA Germany
  PETA UK
  Plant Based Treaty
  Santuario Salvando Peludos
  Santuario Vacaloura
  SeaLegacy
  Sea Shepherd (Global, Portugal, Spain)
  The Conservation Collective
  The Humane League UK
  The Trash Traveler
  Welfarm
  World Federation for Animals

  Jennifer Jacquet, Ph.D.
  Jonathan Balcombe, Ph.D.


  Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.


  Zařadil: -maj-

  Autor