Na Světový den vody 21. března 2022 spustil Člověk v tísni nové webové stránky klima.clovekvtisni.cz, kde popularizační formou přibližuje důvody, projevy i možná řešení změny klimatu ve světě i v Česku.

  Člověk v tísni dlouhodobě posiluje aktivity týkající se změny klimatu: v programech na pomoc klimatickým uprchlíkům, zadržování vláhy, klimaticky inteligentního zemědělství, posilování odolnosti lidí proti katastrofám, v oblasti vzdělávání a osvěty, ale i v pomoci environmentálním aktivistům, kteří jsou v autoritářských režimech často v ohrožení života. Nově spuštěný web umožní organizaci toto téma lépe komunikovat směrem k veřejnosti.

  “Téměř nepřetržitě teď řešíme dopady strašlivé agresivní války a uprchlickou krizi, kterou způsobila ruská invaze na Ukrajinu, Země se ale točit nepřestala, klima se dál mění a tyto změny pociťujeme všichni. Jako globální Západ teď navíc stojíme před rozhodnutím omezit příjem fosilních paliv z Ruska a čím ho nahradíme, to je otázka nejen geopolitická, ale i ekologická a klimatická,” vysvětluje Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni. “Měli jsme daleko víc investovat do obnovitelných zdrojů energie už dříve, teď je to zjevné. Klimatická změna je plíživá globální krize, která se dotýká každého z nás, i když zatím její projevy tady nejsou tak viditelné jako válka,” dodává Pánek.

  Člověk v tísni doporučuje na webu důvěryhodné zdroje a představuje také vlastní “klimatické aktivity”. Realizace webové stránky trvala dva roky. Spolupracovali na ní interní experti organizace i externí odborní spolupracovníci. Dohromady se na vzniku podílelo přes 30 lidí. Svými ilustracemi web doplnila “královna českého street artu”, ilustrátorka Toy Box.

  “Web jsme rozdělili do šesti částí. Prostřednictvím zkušeností z celého světa, popularizačních videí a interaktivních grafů od relevantních odborníků, vizualizací, ilustračních příběhů a na základě důvěryhodných zdrojů nabízíme vhled do toho co změna klimatu je, jak se projevuje ve světě i v České republice, a jaká řešení je podle odborníků třeba přijmout na mezinárodní a místní úrovni a na úrovni jednotlivce. Čtenářům nabízíme rozcestník na naše vzdělávací materiály a další důvěryhodné zdroje informací,” přibližuje projekt jeho vedoucí Jaromír Mára“Obsah jsme strukturovali tak, aby zaujal laiky, kteří ocení stručný základ, ale i ty, kteří se chtějí do souvislostí ponořit hlouběji,” dodává Mára.

  Řešením důsledků změny klimatu se věnujeme přes deset let

  Svou prací s ohroženými komunitami napříč světem organizace reaguje na problémy, které s touto změnou souvisí. „Ať už se jedná o dopady sucha, nebezpečí spojená s bleskovými povodněmi nebo znečištěné ovzduší, vždy se snažíme aplikovat řešení, která mají za cíl zvýšit odolnost zranitelných komunit vůči environmentálním rizikům. Svou prací tak přispíváme k zajištění bezpečí a prosperity některých z nejvíce ohrožených lokalit na planetě,“ vysvětluje Jakub Zelený, poradce pro změnu klimatu Člověka v tísni.

  Na stránce klima.clovekvtisni.cz/nase-aktivity organizace představuje přehledně svou činnost z oblastí adaptace na změnu klimatu, podpory udržitelného a odolného zemědělství, nakládání s krajinou, energetické chudoby, lidských práv, humanitární pomoci a vzdělávání.

  Právě vzdělávání považuje Člověk v tísni za jeden ze stěžejních prostředků, který by mohl být klíčem k udržitelnému a spravedlivému životu. „Chtěli jsme, aby i české publikum mělo k dispozici komplexní a srozumitelné informace z ověřených zdrojů na jednom místě. Věříme, že web přiblíží klimatickou změnu a související témata přehledným a čtivým způsobem nejen mladým lidem,“ říká Veronika Ambrozyová, metodička globálního rozvojového vzdělávání Člověka v tísni. „Na stránkách odkazujeme i na další naše klimatické projekty, například na portál ucimoklimatu.cz, který má pomoci pedagogům a dalším vzdělavatelům učit o změně klimatu v různých předmětech na všech typech škol,“ doplňuje Ambrozyová.

  O světovém dni vody

  Světový den vody připomíná, že více jak miliarda lidí na světě trpí nedostatkem vody. Také Česko se ohřívá. Naše krajina se mění. Odborníci varují, že klima v některých regionech Česka se bude více a více podobat tomu středomořskému. Jen v roce 2021 napáchaly přírodní katastrofy v Evropě a USA škody za více než 170 miliard dolarů.

   

  Autor