Ve čtvrtek 24. června 2021 se prohnalo jižní Moravou tornádo. Ušetřeny nezůstaly ani klubovny, základny, ale především je v postižené oblasti mnoho dětí, jejichž rodiče, prarodiče, a mnohdy i vedoucí, likvidují vzniklé škody na majetku.

  Právě těmto dětem jsou určeny táborové pobyty, které nabízejí spolky dětí a mládeže. 

  Hasiči ve spolupráci s ČRDM (děkujeme Monice Němečkové, že přišla s touto myšlenkou a vzala na svá bedra tíhu koordinace) , skauti, tomíci a pionýři se obrátili na organizátory táborů s výzvou o pomoc pro děti ze zasažených oblastí jižní Moravy. S cílem přijmout tyto děti na jiný dětský tábor, bezplatně, kdykoliv během léta.

  Na výzvu SH ČMS spolu s námi zareagovalo 180 organizátorů v širším spektru organizací:

  • 90–100 skautských oddílů nabídlo různý počet míst pro různé věkové kategorie na svých táborech; jde o místa po celém Česku.
  • 50 míst u 14 oddílů nabízejí tomíci.
  • 30 pionýrských skupin je připraveno přijmout 97 dětí.

  Nabídku jsme předali Krizovému štábu Jihomoravského kraje a starostům postižených obcí.

  Skauti připravili web, e-mail, telefonní linku i plakátek, který budou šířit v zasažených obcích, a budou se soustředit na offline propagaci přímo na místě.

  DĚKUJEME VŠEM!

  Související:

  Neziskovky vyhlásily veřejné sbírky na pomoc jižní Moravě, zasažené tornádem

  https://www.seznamzpravy.cz/tag/tornado-v-cesku-2021-58069