Jako každé jaro, i letos vydáváme výroční zprávu o činnosti Tamjdemu.

    Výroční zpráva za rok 2023 shrnuje krásné výsledky naší práce v podobě 29 dobro akcí, při kterých jsme propojili 257 dobrovolníků a 22 neziskových organizací, nebo také 16 vzdělávacích akcí pro 58 leaderů a 34 neziskovek.

    Ale protože byl pro nás rok 2023 speciální, jelikož byl jubilejní desátý a zároveň i poslední, připomíná zpráva i vznik a historii Tamjdemu, dopad našeho působení na svět českých neziskovek a dobrovolníky v číslech i úvahách, dává prostor foto a videomedailonkům s příběhy 15 různorodých neziskovek z celého Česka, kde se zásadním způsobem otiskla manuální dobrovolnická pomoc, a přibližuje důvody pro ukončení naší činnosti. Konec je ale pozitivní, protože upozorňuje, že dobrovolnické akce pro neziskovky pojedou v jiném kabátě i bez Tamjdemu dál!

    Je nám ctí podělit se s vámi o tento krásný až dojemný dokument a poděkovat vám dobrovolníkům, zástupcům neziskových organizacím, dárcům, partnerům, fanouškům a dalším podporovatelům, ale na druhé straně i kolegyním v týmu, externím odborníkům, členům dozorčí a správní rady a našemu zakladateli za podporu naší práce v roce 2023 či v letech předchozích.

    Autor