2020 Historie-Paměť národa 2018 2019

Jedenadvacet dní před termínem, za přispění více než dvanácti set přispěvatelů vybrala obecně prospěšná společnost Post Bellum na svůj projekt „Paměť národa pro 21. století“ místo plánovaných 700 000 přes 790 700 korun. Vyplývá to z údajů ke dni 15. 7. 2020 dostupných na crowdfundingovém portále HitHit.com. Cílem projektu je vytvořit mobilní aplikaci, jež nabídne filmy, rozhlasové dokumenty, podcasty, skvělé články a mnoho dalšího. Dostane se tak k žákům, respektive studentům a nabídne jim poutavou formou příběhy 20. století…

Na den přesně před sedmdesáti lety, 31. května 1950, byl v Praze zahájen snad nejznámější monstrproces v naší novodobé historii. „Soud se konal pod dozorem sovětských poradců a v režii KSČ a zapsal se do historie jako největší demonstrace zvůle československého komunistického režimu za celou dobu jeho trvání. Na konci procesu, 8. června, byly vyneseny čtyři rozsudky smrti a čtyři doživotní tresty,“ připomněl internetový deník Aktuálně.cz.