Ekologie

Před tím, než bude zahájena prosincová konference OSN o změně klimatu v Kodani, chce kampaň vyburcovat mladé lidi, aby se osobně zapojili do snah o zmírnění klimatických změn. V úvodní fázi kampaně si mohou mladí Evropané zadarmo objednat na internetové stránce clickatree.europa.eu jednu z 5 000 sazenic, kterou vysadí. Také mohou koupit svůj vlastní stromek a pak se na internetové stránce zaregistrovat.

Mohou se také se stromkem vyfotit a poslat snímek do soutěže…

Více na:
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-evropske-unie/iniciativa-evropske-komise—klikni-si-pro-stromek/

logo Hnutí Brontosaurus …čas nových setkání, smysluplné práce, cest za dobrodružstvím či nalézáním sebe sama… lidé, smích, sny a kouzlo přírody…
Hnutí Brontosaurus letos pořádá pro všechny, kdo hledají zábavný a smysluplný program na prázdniny, přes 50 dobrovolnických akcí na pomoc přírodě a památkám po celé ČR i v zahraničí.
Brontosauří tábory nabízejí možnost přiložit ruku k dílu při obnově tradičních pastvin, opravách pramenů, kosení vzácných luk, budování naučných stezek, práci se zvířaty, ad. Je to příležitost, jak získat nové zajímavé zkušenosti a zároveň přispět k obnově pestrosti a stability krajiny nebo zlepšení stavu památek z dávných časů.

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER vyhlásilo výběrová řízení na nové spolupracovníky a to na tyto pozice: pedagogický a organizační pracovník, vedoucí pracovník administrativně ekonomického úseku, administrativní pracovník, projektový a organizační pracovník.
Strukturované životopisy je potřeba odeslat na první ze zmíněných pozic do 15. 7. 2009, na ostatní do 23. 7. 2009.

Podrobné informace, podmínky a kontakty najdete na adrese:
http://www.sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=442:vybrove-izeni-na-pedagogickeho-a-organizaniho-pracovnika

Devadesát zaměstnanců firmy IKEA z různých zemí světa, a to včetně top manažerů, se ve čtvrtek 18. června zúčastnilo firemního dobrovolnického dne v Novém pralese na Ještědském hřebeni u Liberce. Tito pracovníci zde čistili les po prořezávkách a připravovali jej pro výsadbu.
Nový prales nebyl vybrán náhodou – jde o nejznámější projekt sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody, které IKEA dlouhodobě podporuje. IKEA patří k firmám, jež si uvědomují svoji spoluzodpovědnost za stav životního prostředí, a proto se cílevědomě podílí na jeho zlepšování.

Více:
http://www.osnoviny.cz/spolecnost-ikea-pomahala-v-novem-pralese

Aleje v české krajině mají po středě (17. 6. 2009) větší šanci, a to díky přijaté novele zákona o ochraně přírody. Nová právní úprava ruší výjimku, která umožňovala silničářům plošné kácení stromořadí podél silnic bez povolení. Současně zůstává zachována v plné míře pravomoc České inspekce životního prostředí zastavit i vydané povolení, pokud by bylo vydáno nesprávně.

Více:
http://www.osnoviny.cz/petice-pomohly-novela-zakona-ochrani-lepe-stromoradi

logo Hnutí Brontosaurus .. byla tma. Nikde nebylo nikoho vidět, jen v mdlém světle karbidové lampy kope člověk. Zhruba dvacet let hledá, co mu nikdo nikdy nemůže dát. Náhle – poslední kapka vody dopadla na karbid a plamínek zhasnul. A člověk…
Je-li ti mezi 16-29, nebojíš se hrát a taky trochu zabrat za práci, pojď s námi domyslet a prožít zeměhlubinný příběh v Rychlebech a Jeseníkách a přitom taky pomoci naučné stezce a horským loukám!

Demonstranti v Klánovicích: Nechceme les jen v pohádkách...Nejsem člověk, který by se účastnil kdejakých demonstrací. Naposledy jsem chodil cinkat klíči na Václavské náměstí na sklonku minulého režimu. I když moje víra v současné demokratické zřízení není bezmezná, říkám si, že zásadní věci za nás vyřeší námi zvolení politici. A my se raději věnujme každý svým záležitostem. Jenomže politici a státní instituce mohou za určitých okolností selhat… Pak je třeba znovu osobní angažovanosti, stejně jako kdysi.

Obálka publikace Při mytí nádobí nenechávám zbytečně téct vodu. Neplýtvám papírovými ubrousky. Mám na svém počítači nastavený úsporný nebo spánkový režim. Dávám přednost plochým obrazovkám. Pračku i myčku se vždy snažím dostatečně naplnit. Tyto a další podobné nadpisy uvozují 365 jednoduchých, a přitom účinných tipů pro každodenní ekologický život, které pod názvem Život pro planetu Zemi vydalo nakladatelství Práh. Kniha je určena všem, kteří se nad životním prostředím nejen zamýšlejí, ale chtějí pro ně i něco udělat, dočteme se na obálce praktické publikace. Na 20 000 jejích výtisků poputuje zdarma do našich základních škol.