Granty – dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání projektů zaměřených na prezentaci a propagaci kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni. Žádosti budou přijímány do 30. června. Oprávněnými žadateli jsou NNO a zájmová sdružení právnických osob.

Podmínky a podrobnosti na:
http://www.osnoviny.cz/mmr-podpori-propagaci-kulturniho-a-prirodniho-bohatstvi

Neziskové organizace, které by koncem letošního roku rády využily příležitost k získání finančních prostředků pro svoji činnost, respektive pro některý ze svých projektů, budou mít tuto šanci opět v podobě Adventních koncertů. Uzávěrka přihlášek je ale do konce dubna, upozorňuje zpravodajský portál občanské společnosti OS Noviny. Výběrová komise pak na přelomu května a června zhodnotí všechna podání a vybere čtyři projekty.

V podrobnostech odkazují OS Noviny na internetové stránky České televize. Zájemci najdou bližší informace konkrétně zde:
http://www.ceskatelevize.cz/program/10169259855-adventni-koncerty-2009.html?searchstring=Adventn%ED+koncerty&backaddr=search&idec=209%20562%2022430/0001

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo v rámci Česko-polského fóra výběrové řízení na podporu projektů NNO směřujících k rozvoji česko-polských vztahů. Jde například o společné kulturní projekty a akce, výměnné programy škol, vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference apod. Příjem přihlášek končí dne 31. března 2009! Více na http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/prvni_vyberove_rizeni_na_podporu_cesko.html

Program Make a Connection - Připoj se Už jen pár dní zbývá do 31. března! To je termín, do kterého mají mladí lidé ve věku 16-26 let z celé České republiky šanci získat finanční podporu pro své projekty z programu „Make a Connection – Připoj se“. Již osmý ročník tohoto úspěšného programu nabízí mladým lidem opět možnost získat finanční podporu až 30.000 Kč na jejich vlastní dobročinné, komunitní projekty. Program v České republice realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci a za podpory společností Nokia a nadace International Youth Foundation (IYF).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých internetových stránkách výsledek práce výběrové komise, jež posoudila návrhy na poskytnutí státní dotace pro NNO, které předložily své požadavky do programů č. 1, 2 a 3. Zmíněné programy se týkají státní podpory práce s dětmi a mládeží. Ministerstvo zároveň vyzývá všechny organizace, jimž byla dotace schválena, aby v souladu s poskytnutými finančními prostředky případně přepracovaly podrobný rozpočet projektu, a to v části vlastních zdrojů při zachování členění nákladů požadované dotace tak, jak bylo uvedeno v předloženém projektu. Upravený rozpočet je nutné zaslat odboru pro mládež nejpozději do 13. března 2009.

Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-vyberoveho-rizeni-k-programum-statni-podpory-prace

Na dotační politiku MPSV a kritickou situaci v sociálních službách upozornila koncem minulého roku iniciativa BED IN, která požaduje systémové změny. V prosinci zorganizovala symbolickou generální stávku.
(http://www.adam.cz/clanek-2008120023-generalni-stavka-socialnich-sluzeb-ke-dni-lidskych-prav-sluzby-budou-ale-po-cely-den-v-pyzamu.html)

Na současný postup reagoval MPSV Dušan Dvořák, ředitel Ateliéru ALF a jeden z představitelů iniciativy BED IN.
Více v článku:
http://www.osnoviny.cz/mpsv-obraci-a-chce-navysit-dotace

Program Make a Connection - Připoj seNadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia přinášejí tři miliony korun na projekty mladých lidí.
Již osmý ročník úspěšného programu „Make a Connection – Připoj se“ nabízí mladým lidem ve věku 16 – 26 let možnost získat finanční podporu na jejich vlastní komunitní projekty. Program v České republice realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci a za podpory společností Nokia a nadace International Youth Foundation (IYF). Cílem programu je podporovat vlastní projekty mladých lidí a pomoci jim v dalším vzdělávání a získávání důležitých životních dovedností a zkušeností.