MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podrobný plán na realizaci Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání pro období 2009 – 2013.
MŠMT v přímé návaznosti na vládní usnesení k rozvoji moderních technologií z října 2008 přijalo akční plán Škola pro 21. století, který neřeší jen technologické a technické aspekty ICT, ale především stěžejní oblast rozvoje – pomoc a motivaci pedagogickým pracovníkům v regionálním školství.

Podrobnosti na jdete na:
http://www.msmt.cz/pro-novinare/skola-pro-21-stoleti

Jedna z nejlepších univerzit v Evropě, Katolická univerzita v Lovani, hostí ministerské setkání světového významu. Na jednacím stole leží budoucnost evropské spolupráce ve vysokém školství, které je dnes tak dramaticky diskutováno např. ve Francii, Španělsku, ale i ve Finsku.

Více na:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-2009/ministr-liska-zahajil-ministerskou-konferenci-v-lovani

Ve čtvrtek 2. dubna se v prostorách MŠMT za zájmu více než 100 diváků uskutečnila panelová diskuse „Výchova k občanství – proč a jak? Situace a perspektivy v České republice“ za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky. Vedle něj se na pódiu sešli zástupci neziskového sektoru, Výzkumného ústavu pedagogického a odborné veřejnosti ke zhodnocení situace výchovy k občanství 20 let po revoluci. Výchova k občanství byla představena jako zásadní pro zdravý vývoj demokratické společnosti. Diskutující nicméně v české výchově k občanství vidí mnohé nedostatky, od vzdělávání budoucích pedagogů, dalšího vzdělávání učitelů po…

Mininotebooky by se mohly stát součástí výuky v českých školách už v následujících letech. Zatím běží pilotní projekt na dvou školách, kromě způsobů využití počítačů ve výuce se testuje i technické zázemí a připravenost učitelů.
Finance na to by měly jít pravděpodobně z evropských fondů. Více:

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/166730-cesti-studenti-zacnou-pouzivat-miniaturni-netbooky-misto-tezkych-sesitu.html

Jan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání (publikace nakladatelství Academia) ( Monografii „Jan Amos Komenský – Odkaz kultuře vzdělávání“ vydalo v březnu 2009 nakladatelství Academia ve spolupráci s Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze, MŠMT a Akademií věd ČR.
Reprezentativní vědecká publikace o odkazu J. A. Komenského pro 21. století s názvem Jan Amos Komenský – Odkaz kultuře vzdělávání je sestavena z příspěvků, které byly prezentovány v průběhu mezinárodní konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání (The Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education) v Praze ve dnech 15. – 17. 11. 2007, a rovněž z dalších tematicky navazujících prací, na jejichž publikování měli editoři zájem, ale z nejrůznějších důvodů nemohly na konferenci zaznít.

Účastnilo se jí více než 200 účastníků a řídících pracovníků vzdělávacích institucí, podniků a orgánů Evropské unie. Konference byla zaměřena na téma vytváření partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, např. :
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-2009/konference-k-partnerstvi-mezi-vzdelavacimi-institucemi-a

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška řídil 6. března 2009 zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu. Na programu bylo jednání ministrů EU odpovědných za výzkum a vývoj.
České předsednictví otevřelo cestu k naplnění dalších ze svých priorit. Zasedání Rady pro konkurenceschopnost věnované výzkumu a vývoji se pod taktovkou úřadujícího předsedy Rady, českého ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky, věnovalo dvěma stěžejním bodům: Lublaňskému procesu a výzkumným infrastrukturám.

Více:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-2009/rada-ministru-investujme-do-vyzkumu-a-vyvoje