Úklid

Chystaná celostátní akce „Ukliďme Česko“, plánovaná na květen, vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let’s Do It!“. Tento typ jednodenních úklidových akcí proběhl úspěšně již ve více než stovce zemí, kde se do něj zapojilo 8,5 milionů dobrovolníků. Úklid Česka má proběhnout v sobotu 17. 5. 2014 a – jak vyplývá z tiskové zprávy uveřejněné prostřednictvím press-servisu neziskové organizace Econnect – zaměřit se má především na odstranění černých skládek.