zahranicni spoluprace 2009

Do třetího ročníku této soutěže se můžete se svými projekty přihlašovat do 22. 1. 2010. Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je určena pro mladé lidi ve věku 16 – 30 let, kteří se nějakým způsobem podílejí na projektech, jež jsou zaměřeny na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Vítězný projekt by měl obsahovat praktické příklady vzájemného soužití Evropanů jako jedné komunity. Do této kategorie mohou spadat například výměnné programy mládeže či umělecké nebo internetové projekty s evropským rozměrem.

Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i skupiny. Přihlásit se je možné přes stránky Informační kanceláře Evropského parlamentu nebo přímo na stránkách této soutěže, kde najdete i více informací včetně pravidel:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/introduction.html

Články s tématem soutěže najdete zde: zde

Pohled na noční Tel Aviv (Foto Aleš Sedláček) Cesta od toho okamžiku, kdy došlo přes zahraničního sekretáře Německého spolkového kruhu mládeže k seznámení a vzájemnému představení ČRDM a CYMI (Council of Youth Movements in Israel), vedla přes letošní studijní návštěvu na Bambiriádě v Plzni až k vytvoření trilaterálního pilotního projektu Objevovat historii-rozumět současnosti-tvořit budoucnost, který je právě přezkoumáván u tří různých poskytovatelů finanční podpory v ČR.

4th Annual Global Youth Summit 2009 Stát se členem mezinárodního projektu British Council Global Changemakers je výjimečnou příležitostí, jak se setkat s aktivními mladými lidmi z celého světa, získat hodnotné zkušenosti a zajímavé kontakty. Global Changemakers jsou lidé, kteří pozitivně ovlivňují své okolí, promlouvají k vládním činitelům, diskutují s vrcholovými manažery, řídí mezinárodní projekty, podněcují spolupráci mezi zeměmi, uskutečňují nové nápady a účastní se světových konferencí.

Série přednášek „Japonsko očima cizinců 2“

19. 11. 2009 18:00
„Japonsko očima cizinců 2“ (1)
„Dobrovolníkem v Japonsku“ (v češtině)
Přednášející: Hana Dušáková

24. 11. 2009 18:00
„Japonsko očima cizinců 2“ (2)
„Japonské jedlo a Japonci“ (ve slovenštině)
Přednášející: Michal Koža

26. 11. 2009 18:00
„Japonsko očima cizinců 2“ (3)
„Dva roky života na rozhraní staré a nové čtvrti, a proč si je chtít zopakovat“ (v češtině)
Přednášející: Ivo Opršal

MÍSTO KONÁNÍ: Velvyslanectví Japonska v ČR, informační a kulturní centrum, Hellichova 1, Praha 1
POŘADATEL, SPOLUPRÁCE, ZÁŠTITA: Czech Network of Alumni and Students of Japanese Schools, Velvyslanectví Japonska v ČR

Více:
http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/icc_calendar_cz.html

Michaela Přílepková Svět se nám propojuje, je spousta možností cestovat, studovat nebo pracovat v zahraničí, takže člověk snadno získá dojem, že stačí umět angličtinu nebo nějaký jiný vhodný jazyk a všude bude „v obraze“ jako doma. Že tomu tak není, lze zjistit, když se člověk podívá pod pokličku všedních situací z turisticko- jazykových příruček, jako je nákup v supermarketu, konverzace cizince s našincem u cheesburgera v nějakém globalizovaném podniku atd.
Minulý týden jsem zažila takovou drobnou příhodu, která mi vlastně znova připomněla, že porozumění dvou různých národů znamená také umět číst symboly, skryté významy, nebo důvod nějakého chování. Hodně rychle nás pak tvář přítomnosti, která může vypadat na mnoha místech světa obdobně, přivede někam do minulosti, odkud pramení ty častokrát zmiňované kulturní rozdíly.
Stála jsem a čekala na někoho u jezdecké sochy sv. Václava a vyslechla jsem rozhovor tří mladých lidí, kteří si přišli jako turisté, hovořící britskou angličtinou, prohlédnout tuto dominantu Václavského náměstí. Musím říct, že mi jako Češce dělalo dobře, že ji náležitě obdivovali a udělali si větší množství fotografií.
Mladý muž z trojice si sochu delší dobu prohlížel, zamyslel se (a věřím, že použil seriózně veškeré školské i další vědomosti, které nabyl informálním způsobem ve svém okolí) a řekl: „Tohle bude určitě templářský rytíř.“ Ostatní jeho úvahu přijali za svou.
Přemýšlela jsem, jak by asi stejný objekt interpretoval např. návštěvník z asijských zemích. Jako slavného vojevůdce, který rozdrtil své nepřátele a na věčnou slávu mu byl zbudován pomník po návratu z bitvy? A což teprve, když se nehodnotí jen nějaký hmotný předmět z jiné kultury, ale chování lidí, kteří z té jiné kultury pocházejí! Pak teprve vznikají nedorozumění, která se umějí rychle přeměnit v předsudky, odmítání a někdy také ve výsledku vedou ke konfliktům mezi zeměmi.
Proto stále zůstává úkolem pro státní i nestátní organizace iniciovat a podporovat na různých úrovních interkulturní dialog, jako se institucionálně např. dlouhodobě snaží Rada Evropy.

Michaela Přílepková

(http://www.coe.int/t/dg4
/intercultural/
default_en.asp
)

Obnovená Královská studánka ve Staré vodě; ilustrace Ladislav Rusek - Šaman Charles Nix má 22 let a bydlí v partnerském městě Owensboro v Kentucky. V roce 2004 se s námi poprvé setkal na táboře Roy Manchester při naší výpravě do USA. O dva roky později byl členem jejich skautské výpravy do České republiky. Byl s námi týden na táboře Slezská Harta, týden pobýval v rodině a cestoval s námi po památkách střední Moravy. Tato skupina skautů z Owensboro a okolí pracovala také jeden den na Staré Vodě.
Charles je velkým milovníkem života amerických indiánů, vyprávěl nám o jejich životě, ukazoval součásti jejich výstroje, které si sám vyráběl.

Účastníci turnaje v debatování, finále Rumunsko - Izrael (archiv Asociace debatních kliubů - DKOlomouc) Asociace debatních klubů zahajuje v pátek 23. října 2009 patnáctý ročník soutěží Debatní liga a Debate League. Letošní debatní sezónu 2009 / 2010 otevírá kvalifikační turnaj talentovaných studentů středních škol v prostorách gymnázia v Zábřehu na Moravě. Debatní liga i Debate League jsou dlouhodobé soutěže, které každý akademický rok tvoří čtyři kvalifikační turnaje a závěrečné finále.

Ze semináře Youth 4 youth VI. na Vysočině Žáci základních a studenti středních škol z různých míst kraje Vysočina se zúčastnili semináře „Youth 4 youth“ v Pelhřimově. Seminář pořádal Krajský úřad Vysočina s občanským sdružením Hodina H z Pelhřimova.
Seminář „Youth 4 youth“ se věnuje mezinárodním příležitostem pro mládež a neformálnímu vzdělávání. Mládež na tomto projektu získá vědomosti o tom, kde hledat informace o možnostech pro mladé, co to jsou evropské programy, co nabízí program Mládež v akci, jak navázat první kontakt s mladými lidmi a organizacemi z jiných zemí, jakým způsobem je možné se různých aktivit účastnit.

Média, jejich využívání, ale i práce s nimi se stávají stále významnějším faktorem života mladých lidí nejen v Česku a Německu. Při výchovné a volnočasové práci s mládeží je třeba nejen znát možnosti, ale i rizika, ať už se tato objevují při aktivní práci ve skupině, nebo doma při konzumaci mediálních nástrojů. Seminář Média v práci s mládeží – ochrana mládeže a praxe, nabídne možnost rozpoznat, jak využít potenciálu a omezit rizika médií v životě mladých lidí.

Tannenberg, Bavorsko
8.-11. října 2009

Více: http://tandem.adam.cz/action.php?op=detail&atid=71

Všech 50 účastníků Kingdom palatchinke se jmenovala výměna mládeže u rakouského města Mödling, konaná v rámci programu Mládež v akci od 26. července do 8. srpna 2009. Česká Republika, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Itálie a Rakousko vyslalo na zmíněný projekt po pěti mladých lidech. A tak se celkem pět desítek zástupců mládeže ve věku od 18 do 30 let vydalo k Mödlingu, ležícímu přibližně 30 kilometrů od Vídně. Naši zemi reprezentovalo občanské sdružení Hodina H.