zahranicni spoluprace 2009

Vlak pro Evropu a jeho tvůrciNa půdě Evropského parlamentu se poprvé rozjel Vlak pro Evropu v pondělí 27. dubna 2009. Lokomotiva a vagóny reprezentující jednotlivé evropské státy jsou výsledkem dosud největšího evropského studentského projektu v rámci programu Comenius – partnerství škol. Do projektu se zapojilo 24 středních odborných škol se strojírenským zaměřením v oblasti CNC techniky z 21 evropských států. Obsahem projektu byla spolupráce těchto škol a výsledným produktem pak „Vlak pro Evropu“. Ten je složen z funkčních modelů lokomotiv a vagónů a charakterizuje integraci a spolupráci vzdělávacích institucí v Evropě.

…v pondělí 27. dubna 2009. Lokomotiva a vagóny reprezentující jednotlivé evropské státy jsou výsledkem dosud největšího evropského studentského projektu v rámci programu Comenius – partnerství škol.

Více na:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-2009/vlak-pro-evropu-se-rozjel

http://www.cnc-network.eu/

6. česko-německé setkání mládeže se konalo v prostorách konferenčního centra v Čelákovicích u Prahy. Hlavní témata setkání se věnovala sjednocující se Evropě a její budoucnosti včetně blížících se voleb do Europarlamentu.„Jednoho dubnového rána roku 2009 se v českém městě Čelákovice děly podivuhodné věci. Ve velkém sále spolu seděli čeští účastníci (zhruba polovina lidí v sále povstane a zase se posadí), němečtí účastníci (opakuje se stejná situace, až na to, že vstane drtivá většina těch, kteří předtím zůstali sedět), organizátoři celé akce (pro změnu se zvedne nenápadná hrstka lidí), kandidátka do Evropského parlamentu (docela vzadu v sále se vztyčí ženská postava) a vážení hosté (několik přítomných fotografů většinou stejně stojí, a tak aspoň zamávají k pódiu).

logo koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TandemKoordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a německém Řezně ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže pořádala ve dnech 17. – 19. dubna 2009 již 6. česko-německé setkání mládeže, tentokrát pod názvem „generation.EUrope 2009“. Setkání, které proběhlo ve středočeských Čelákovicích pod záštitou 1. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Evy Bartoňové a velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR Helmuta Elfenkämpera, navazuje na tradici česko-německých setkání mládeže, kdy první se konalo v roce 1996

Setkání organizuje pracovní skupina Kultura Česko-německého fóra mládeže, a na účastníky čekají zajímavé hudební, literární a fotografické workshopy a další bohatý program.

Více:
http://www.cnfm.cz/images/stories/Articles/zurive_prahou_cz.pdf

Další informace o spolupráci české a německé mládeže na:
www.cnfm.cz

Účastnice 6. česko-německého setkání mládeže Mezi stovku mladých lidí, kteří se na třetí dubnový víkend vypravili do Čelákovic u Prahy, aby se tam aktivně zúčastnili 6. česko-německého setkání mládeže „generation.EUrope 2009“, patřila i čtyřiadvacetiletá Teresa Gnaser. Původem Rakušanka nyní žijící v německém Düsseldorfu (Severní Porýní-Vestfálsko) se k cestě do České republiky rozhodla díky informacím získaným v rámci projektu Mládež v akci.
Krátce před začátkem jednoho ze seminářů, které v čelákovickém konferenčním centru absolvovala, si udělala čas na zodpovězení několika otázek.

Pracujete s dětmi a mládeží ve sdružení, středisku volného času nebo mládežnickém klubu? Chcete si najít partnerské sdružení v Německu, aby Vaše práce dostala novou příchuť? Pak je tu pro Vás tandemácký česko-německý kontaktní seminář 7. až 10. května v Berlíně. Zveme na něj i zástupce organizací z Německa se zájmem o Česko. Přihlášky do 23. dubna!
Více: http://tandem.adam.cz/action.php?op=detail&atid=80