Číslo 1 – O tohle nám jde (uzávěrka: 26. 1., distribuce: 1. 3.)
  Stává se, že lidé, kteří nejsou zrovna zběhlí v problematice spolkové práce s dětmi a mládeží, vlastně ani nevědí, oč se jedná. Nyní se tedy naskýtá jedinečná příležitost k tomu srozumitelně představit hodnoty, které programově sleduje daný spolek či jeho organizační složka.


  Číslo 2 – Povzbuzení pro duši (uzávěrka: 23. 2., distribuce: 2. 4.)
  Wellbeing je stav, kdy můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj plnohodnotný a spokojený život. Definice je to sice zkrácená, ale snad vystihuje to podstatné. Wellbeing zasahuje do různých oblastí.


  Číslo 3 – Společně a bez nevýhod (uzávěrka: 5. 4., distribuce: 10. 5.)
  Jinak řečeno: práce s tak či onak znevýhodněnými kamarády a kamarádkami v organizacích dětí a mládeže, popřípadě i jinde, kam se za nimi členové zmíněných spolků vydají.


  Číslo 4 – Skládáme puzzle zelené Evropy (uzávěrka: 8. 5., distribuce: 21. 6.)
  Opět je tu ekologie. A opět Evropa. Proč? Kupříkladu čistota ovzduší nebo vody příliš nectí hranice států, takže…


  Číslo 5 – Prázdninový mezičas (uzávěrka: 13. 9., distribuce: 18. 10.)
  Není co dodat – prázdniny se vším, co k tomu patří.


  Číslo 6 – Když se daří, tak se daří (uzávěrka: 18. 10., distribuce: 22. 11.)
  Tohle téma je poměrně širokoúhlé, tudíž by mohlo „sednout“ prakticky každému. Když už ne v doslovném, tak alespoň ve svém alternativním, totiž ironickém významu.


  Zařadil: -maj-

  Autor