Města Mělník, Zdiby a Ústí nad Labem se zapojila do inovativního projektu financovaného z Norských fondů, Tent Air, který má za cíl sledovat kvalitu ovzduší pomocí moderní senzorové technologie. Tento pokročilý systém umožňuje měření kvality ovzduší v reálném čase v různých částech města, což poskytuje přesné informace o zdrojích znečištění.

  Díky těmto výsledkům mohou města identifikovat konkrétní zdroje znečištění a vytvořit akční plány, které pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší v daných oblastech. Tyto plány nejsou jen dalším povrchním řešením, ale jsou vytvářeny na základě přesných dat a výsledků z měření.

  V praxi to znamená, že díky projektu Ten Air se města Mělník, Zdiby a Ústí nad Labem rozhodla podniknout kroky pro ozelenění měst a zlepšení kvality ovzduší.

  Město Mělník již díky tomu mohlo v Norských fondech žádat na některá zelená opatření, která v akčním plánu určitě budou. Konkrétně město Mělník žádalo na výsadbu stromů v hodnotě 11 milionů Kč. Zdiby využily výzvy Norských fondů a zažádaly o dotaci na výsadbu zeleně přes 20 milionů Kč. S výsadbou budou moci začít již tento rok.

  Ozelenění měst má velký význam nejen pro zlepšení kvality ovzduší, ale také pro celkové zlepšení životního prostředí. Stromy a rostliny mají pozitivní vliv na zdraví obyvatel, snižují teploty v horkých letních dnech a přispívají k omezení efektu tzv. „městského ostrova tepla“. Zelené plochy navíc zvyšují estetiku měst a mají pozitivní vliv na psychické zdraví obyvatel.

  Projekt Ten Air tedy nejen pomáhá městům identifikovat zdroje znečištění a vytvářet akční plány pro zlepšení kvality ovzduší, ale také podporuje iniciativy pro ozelenění měst a zlepšení životního prostředí. Ten Air ukazuje, že spolupráce univerzit, firem a měst může přinést skutečné změny a zlepšit kvalitu životní prostředí.

  Více informací lze nalézt na projektovém webu Tent Air

  Zařadil: -maj-

  Autoři