Vydejte se na pamětihodná místa světců, spojených s naší národní historií. 

  Pouť vás zavede například na Velehrad, spojený s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem, do Tišnova, Českého Šternberka, Sázavy s klášterem, založeným již v 11. století sv. Prokopem, přes Starou Boleslav, spojenou se sv. Václavem, a přes Levý Hradec až na Tetín, kde žila kněžna Ludmila.

  Cyrilometodějská poutní cesta (Mapy.cz)
  Cyrilometodějská poutní cesta (Mapy.cz)

  V roce  2021 proběhlo společné putování z Velehradu na Tetín, a to při příležitosti 1 100. výročí smrti sv. Ludmily. Etapové putování pro veřejnost s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, začalo 14. dubna 2021 ve velehradské bazilice a skončilo na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. září 2021.

  Díky tomu lze využít mapu putování i popis jednotlivých zastavení pouti. Jsou to zajímavá místa, která můžete navštívit při svých cestách po republice. Podrobnosti najdete na odkazech:

  https://www.pout.eu/p/ludmila-2021.html

  https://mapy.cz/zakladni?moje-mapy&x=14.7106212&y=49.6957713&z=8&cat=mista-trasy&mid=602293fa65aef4a2246c5657

  Autor