Až do 22. října 2023 mohou návštěvníci Regionálního muzea v Českém Krumlově zhlédnout výstavu „Jihočeské lidové kroje“ prezentující tradiční lidový oděv jižních Čech. Výstava se zaměřuje na pět významných oblastí v Jižních Čechách, které mají výrazný etnografický význam. Tyto oblasti jsou Doudlebsko, Blatsko, Táborsko, Prácheňsko a Pošumaví.

  Největší prostor je věnován místnímu doudlebskému kroji. Kromě kompletních krojů si návštěvníci mohou prohlédnout také různé části oděvů a doplňky, jako jsou čepce, vínky, pleny, šátky a opasky. Tyto předměty doplňují celkový obraz a poskytují detailní pohled na tradiční oděvní kulturu jižních Čech. Černobílé fotografie pak přinášejí autentický pohled do minulosti a zachycují život obyvatel v době, kdy se kroje nosily.
  Slavnostní vernisáž proběhne v úterý 30. května 2023 od 18:00 h v budově Regionálního muzea za doprovodu Krumlovské dudácké muziky.

  Výstava představuje tradiční lidový oděv, který se nosil na území jižních Čech v 19. až v první třetině 20. století. Lidový oděv nebo lidový kroj představuje historicky cenný doklad kultury života venkovského obyvatelstva. Jižní Čechy jako zemědělská oblast představují velice zajímavý region, kde mnohé prvky tradiční kultury přetrvaly až do 20. století. V rámci jihočeského kraje se vyděluje několik výrazných národopisných oblastí, charakteristických kromě jiného lidovým krojem. Výstava představuje pět typů lidového oděvu z oblastí Doudlebska, Blat, Táborska, Prácheňska a Pošumaví. Každý region je zastoupen ženským krojovým kompletem, který přesně odráží charakteristické rysy daného regionu. Kromě kompletních krojů si návštěvníci mohou prohlédnout také různé části oděvů a doplňky, jako jsou čepce, vínky, pleny, šátky a opasky. Tyto předměty doplňují celkový obraz a poskytují detailní pohled na tradiční oděvní kulturu jižních Čech.

  Každá z oblastí je svým způsobem zajímavá a výrazná. Jihočeská Blata jsou proslulá charakteristickou barevnou výšivkou s typickým motivem „rožmberské růže“, v okolí Tábora se prosadila křehká bílá prolamovaná výšivka zdobící především sukně a zástěry. Bílá výšivka zdobila také kroje na Prácheňsku. Doudlebské kroje na první pohled upoutají podomácku vyrobenými krojovými součástkami z tradičních materiálů, jako je len a vlna v kombinaci s pestrobarevnými šátky, plenami a zástěrami. Oblast Pošumaví byla křižovatkou a kombinací vlivů sousedního Rakouska a Bavorska s vnitrozemskými regiony, především Prácheňskem a Doudlebskem. V rámci výstavy Jihočeských lidových krojů věnuje Regionální muzeum v Českém Krumlově největší prostor místnímu doudlebskému kroji.

  Černobílé fotografie, které jsou součástí výstavy, přinášejí autentický pohled do minulosti a zachycují život obyvatel Českokrumlovska v době, kdy se lidové kroje běžně nosily. Tyto fotografie dokumentují nejen kroje, ale také lidovou architekturu, různá řemesla a každodenní činnosti, které byly součástí života lidí v této oblasti. Návštěvníci se mohou těšit také na výtvarné umění. Výstavu doplňují obrazy jihočeských scenérií od renomovaných autorů. Jmenujme například Jana Rafaela Schustera, Josefa Jakší, Otu Bubeníčka, Jana Kojana, Miloslava Holého a mnoho dalších.

  https://muzeumck.cz/event/jihoceske-lidove-kroje/


  Slavnostní vernisáž proběhla v úterý 30. května 2023 za doprovodu Krumlovské dudácké muziky.

  Spolupráci na výstavě přijaly a zápůjčky poskytly tyto organizace: Alšova jihočeská galerie, Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, pobočka Husitského muzea v Táboře, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Museum Fotoatelier Seidel, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku, Státní hrad a zámek Český Krumlov, Státní oblastní archiv v Třeboni, oddělení správy fondů a sbírek Český Krumlov.

  Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia.

  Autor