Junák - český skaut , počty členů podle krajů
  Junák – český skaut , počty členů podle krajů

  Spolu s tím školním začal také nový skautský rok a po celém Česku se rozběhly nábory nováčků. Skautů a skautek je u nás dnes téměř 70 tisíc a jejich počet trvale stoupá již 15 let. Největší výchovná organizace pro děti a mládež ale naráží i na své limity: kapacitu nebo špatný stav kluboven a nedostatek vedoucích – dobrovolníků. Těch totiž přibývá pomaleji než kluků a holek v oddílech.

  Desítky oddílů v těchto dnech pořádají náborové akce, obcházejí školy nebo vyvěšují plakáty lákající kluky a holky na partu dobrých kamarádů a skautská dobrodružství.

  Junák - český skaut (foto Zuzana Havlínová)
  Junák – český skaut (foto Zuzana Havlínová)

  Minulý rok tyto aktivity komplikovala pandemie covid-19, a nováčků tak přišlo o čtvrtinu méně.
  „Letos se v náborech soustředíme nejen na děti z 1. až 3. třídy, ale oslovujeme i starší kluky a holky. Rodiče si nezřídka myslí, že v deseti letech už je na skauting pozdě, ale oddíly mají často ve starších věkových kategoriích volněji. Novinkou je pak také oslovování dospělých, kterým nabízíme možnost stát se dobrovolníkem a pomáhat při vedení oddílu,” vysvětluje starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

  Zájem o skauting je u nás trvale velmi vysoký, podle výzkumu agentury Ipsos (2019) by ho jako volnočasovou aktivitu doporučilo 7 z 10 dospělých. Rodiče oceňují, že skauting kluky a holky rozvíjí všestranně, posiluje odolnost, samostatnost a sebedůvěru a přináší možnost trávit čas aktivně a smysluplně. Děti pak na skautingu baví možnost vyzkoušet si řadu pestrých aktivit, získávat nové schopnosti a zažívat hry a dobrodružství s dobrými kamarády na schůzkách, výpravách i táborech.

  Junák - český skaut , počty členů v obcích
  Junák – český skaut , počty členů v obcích

  Nejvíce skautů a skautek najdeme dnes v Jihomoravském a Středočeském kraji a v Praze. Pro velkou část oddílů v těchto krajích platí, že najít místo pro nováčky je komplikované. Skauti z obcí v okolí Prahy a například udávají, že na čekacích listinách do jejich oddílů je i 150 dětí. Růst skautingu v těchto i dalších regionech limituje nedostatek vedoucích, nedostatečná kapacita klubovny, kde se kluci a holky pravidelně scházejí, nebo její nevyhovující stav.

  Rekonstrukce či dokonce stavba nové klubovny je přitom běh na dlouhou trať, při němž je zásadní podpora zvenčí. Oddíly pořádají sbírky, pracují na stavbě svépomocí, zapojují rodiče i sympatizanty a hledají zdroje u nadací, obcí a krajů.
  Jednu novou a jednu opravenou klubovnu otevřeli na začátku září skauti z Říčan. Stavbu i rekonstrukci zvládli v rekordním čase a díky dobrovolnické práci nezanedbatelně snížili náklady. „Počty zájemců o vstup do našich oddílů v posledních letech převyšovaly kapacitu naší klubovny, postavené již v roce 1969, a proto jsme se rozhodli postavit novou. Do toho nám ale stará budova vyhořela. Stavěli jsme tedy dvě budovy zároveň a díky široké podpoře jsme je zvládli obě otevřít ani ne po roce,” líčí říčanský vedoucí Kryštof Horn.
  Junák - český skaut , poměr věkových kategorií
  Junák – český skaut , poměr věkových kategorií

  To skauti a skautky z jihomoravských Boskovic zatím o vhodném zázemí jen sní. S pětistovkou členů jsou třetím největším skautským střediskem v zemi, o podporu obce pro vytvoření trvalých prostor pro všechny oddíly se ucházejí marně. „Klubovny máme kromě fary ve dvou městských budovách. První objekt, v němž sídlí náš největší oddíl, má demoliční záměr a s druhým objektem má město jiné plány,” uvádí boskovická vedoucí Ludmila Klíčová.
  V průzkumu Ipsosu 70 procent respondentů souhlasilo, že by obce měly skauting podporovat, opačného názoru bylo 5 procent dotázaných.

  Junák - český skaut , vývoj počtu členů v posledních letech
  Junák – český skaut , vývoj počtu členů v posledních letech

  Další šanci pro nováčky pak přináší vznik oddílů: jen za minulý rok šlo o čtyři desítky nových míst na mapě českého skautingu. Letos se rozjíždí i činnost nového oddílu na Praze 6. „Jsme parta vedoucích, která již předala svým nástupcům oddíly a k nim i dlouhé čekací listiny. Rádi bychom nabídli prostor, aby skautská přátelství a dobrodružství mohli zažít i další holky a kluci. Právě proto jsme se dali dohromady a zakládáme nový oddíl,” komentuje své rozhodnutí vedoucí oddílu Helena Kernerová.
  Na dostatku vedoucích – dobrovolníků, kteří pracují v oddílech ve svém volném čase – růst skautingu a dostatečná kapacita oddílů rovněž závisí. Junák – český skaut proto podporuje oddíly v tom, aby se nebály oslovovat dospělé ve svém okolí a nabízely jim možnost podílet se na výchově kluků a holek a zažívat s nimi skvělá skautská dobrodružství.

  Rodiče se mohou po oddílech vítajících nováčky ve svém okolí poohlédnout na www.skaut.cz/mapa.
  Pokud se nemohou rozhodnout, může jim pomoct 7 důvodů, proč dát děti do skautu.

  10 zajímavostí o současném skautingu v Česku:

  • Skautů a skautek v Česku přibývá již 15 let.
  • Skautské oddíly podporuje svou prací 12 538 dobrovolnic a dobrovolníků.
  • V Česku je 2 242 skautských oddílů, které sdružuje 477 skautských středisek.
  • Skautů – mužů je jen o málo více než skautek – žen (53% oproti 47%).
  • Nejméně skautek a skautů má Karlovarský kraj, následuje Ústecký a Liberecký.
  • Při přepočtu na počet obyvatel jsou skautsky nejsaturovanějšími kraji Pardubický, Jihomoravský a Královéhradecký.
  • Více než polovina (55%) skautek a skautů má mezi 7 a 15 lety.
  • Největší skautská střediska bychom našli v Praze, Českých Budějovicích, Blansku a Boskovicích.
  • V Česku je téměř 4 700 vodních skautů a skautek.
  • Nejvíce skautských táborů probíhá v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Plzeňském kraji