Tomáš Řehák je představitelem již třetí generace předních osobností českého, resp. československého skautingu z rodu Řeháků. Svůj život zasvětil skautskému vzdělávání, rozvoji skautské organizace a službě skautskému hnutí i neziskovému sektoru obecně. Je rovněž dlouholetým ředitelem Městské knihovny v Praze. 8. srpna 2021 se stal držitelem Řádu stříbrného vlka, což je nevyšší skautské vyznamenání. Současně může být držitelem tohoto ocenění pouze dvanáct mužů.

  Také v historii České rady dětí a mládeže je jméno Tomáše Řeháka nesmazatelně zaznamenáno: měl totiž hlavní podíl na tvorbě hlavních dokumentů ČRDM v jeho začátcích, a to včetně stanov.  V prvním období ČRDM byl neformálním vedoucím „skautského klubu“ na Valných shromážděních, byl u všech klíčových jednání, která řešila konfliktní témata uvnitř ČRDM i vůči vnějším partnerům. Za ČRDM předkládal při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoviska ohledně chystaného zákona o práci s dětmi a mládeží, kde si získal oprávněný respekt odborníků ministerstva  Podvakrát byl vedoucím týmu, který pro ČRDM vypracoval materiál Strategie na období 2000-2005 a 2005-2010.

   

  Dědečkem Tomáše Řeháka byl Bohuslav Sláva Řehák, blízký spolupracovník A. B. Svojsíka a jeho nástupce ve funkci náčelníka československých skautů. Na začátku války byl zatčen gestapem a posléze vězněn v koncentračním táboře Buchenwald.
  Otcem Tomáše Řeháka byl Jiří Řehák, člen poválečného náčelnictva Junáka – českého skauta, později odsouzený v procesu s Dagmar Skálovou – Rakšou a vězněn v lágrech na Jáchymovsku.

  Tomáš Řehák začal skautovat v osmi letech, vstoupil do tehdy ilegálního pražského oddílu. Dlouho ale u skautingu nevydržel. Vrátil se k němu až po maturitě, kdy vedl oddíl Stopaři, fungující před režimem skrytě – pod hlavičkou různých organizací. V roce 1988 založil ilegální skautské středisko Stovka, které funguje dodnes.

  Hned v roce 1989 vystoupil Tomáš Řehák jako jeden iniciátorů obnovy skautingu a od této chvíle působí ve vedoucích funkcích. Mimo jiné jako člen Náčelnictva, Ústřední rady nebo Rozhodčí a smírčí rady. Jako oponent, konzultant či vyjednavač se podílel na přípravě celé řady zákonů a vyhlášek, které v různých ohledech upravují působení Junáka – českého skauta a dalších spolků či dětských výchovných organizací. Tomáš Řehák byl také iniciátorem a koordinátorem první strategie Junáka – českého skauta a reformy organizačního uspořádání skautské organizace.
  Již od raných devadesátých let na něj organizace spoléhá a pověřuje ho řešením či ho zapojuje jako poradce v nejzávažnějších úkolech.

  Důležitou součástí Řehákova života je rovněž skautské vzdělávání. Již brzy po obnově skautingu si uvědomil, že skautská organizace bude po dvaceti letech nuceného mlčení potřebovat získat, nadchnout a vzdělat své činovníky – dospělé dobrovolníky, protože s pouhým nadšením si nevystačí: musí mít dostatek informací, znalostí a dovedností. Jeho instruktorská dráha tak od počátku byla nejen dráhou skautského pedagoga, ale zároveň i autora a nositele nových přístupů a idejí. Inicioval reformu systému vzdělávání skautských vedoucích a připravil pravidla pro skautské vzdělávání, která s mírnými úpravami platí dodnes.

  Vůdcovský kurz Gemini

  V roce 1998 založil kombinaci vůdcovského lesního kurzu a instruktorské lesní školy pod názvem  Gemini, jejímž vůdcem a klíčovým instruktorem byl po dvacet let – ročníků.
  V rámci Gemini se podílel na sestavení kurikula a vzdělávacího obsahu vůdcovského i instruktorského vzdělávání. Na Gemini vznikl pod jeho vedením kompetenční profil vůdce a kompetenční profil instruktora, které představují moderní pedagogické pojetí přípravy k výkonu funkcí v rámci skautské organizace fungující v současné společnosti.

  Stejně jako přinesl organizaci dovednosti v oblasti plánování, personalistiky a moderního managementu, stejně i neúnavně obhajoval a představoval druhým poznatky moderní pedagogiky. Právě pro ně se snažil nadchnout další a další generace skautských vedoucích a jejich prostřednictvím zlepšovat fungování oddílů napříč republikou.

  V civilním životě vystudoval Tomáš Řehák Matematicko-fyzikální fakultu UK. Zde jej okouzlila jak teoretická matematika, tak rodící se možnosti výpočetní techniky. Později nastoupil do výpočetního střediska VŠCHT jako programátor-analytik. V roce 1992 nastoupil do Městské knihovny v Praze a od IT se postupně dostal k až k funkci ředitele, kterou vykonává od roku 2002 dodnes.

  Tomáš Řehák - Špalek s nejvyšším skautským vyznamenáním Stříbrného vlka, 2021
  Tomáš Řehák – Špalek s nejvyšším skautským vyznamenáním Stříbrného vlka, 2021

  Tomáš Řehák působí také v nadační radě Skautské nadace Jaroslava Foglara a správní radě Skautského institutu.
  Je ženatý a má dva syny, kteří reprezentují už čtvrtou generaci skautingu v rodině Řeháků.

   

  V roce 2017 Rada hlavního města Prahy potvrdila RNDr. Tomáše Řeháka ve funkci ředitele Městské knihovny v Praze na dalších šest let. Tomáš Řehák v Městské knihovně v Praze začínal jako expert v oblasti informačních technologií, později byl náměstkem pro strategický rozvoj. Ředitelem je od roku 2002 a za jeho vedení se knihovna posunula v řadě oblastí: například v modernizaci sítě poboček či rozvoji digitálních služeb.
  Zdroje:
  https://www.skaut.cz/stribrnyvlkspalek/;
  almanach 10 let ČRDM;
  https://docplayer.cz/151857977-Athene-e-omezeny-naklad-limited-edition.html