Spolu s organizaci Junák – český skaut nominovala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) Tomáše Řeháka na člena Rady České televize. Výslovnou podporu kandidatuře udělila i národní Nadace knihoven. Záleží nám na zdravé správě veřejnoprávních médií. Jsme moc rádi, že Tomáš Řehák tuhle výzvu přijal. Jsme přesvědčeni, že nabízíme vynikajícího kandidáta.

    Tomáš Řehák je představitelem již třetí generace předních osobností českého, resp. československého skautingu z rodu Řeháků. Svůj život zasvětil skautskému vzdělávání, rozvoji skautské organizace a službě skautskému hnutí i neziskovému sektoru obecně. Je dlouholetým ředitelem Městské knihovny v Praze. Je držitelem Řádu stříbrného vlka, což je nevyšší skautské vyznamenání.

    Také v historii České rady dětí a mládeže je jméno Tomáše Řeháka nesmazatelně zaznamenáno: měl totiž hlavní podíl na tvorbě hlavních dokumentů ČRDM v jeho začátcích, a to včetně stanov.  V prvním období ČRDM byl neformálním vedoucím „skautského klubu“ na Valných shromážděních, byl u všech klíčových jednání, která řešila konfliktní témata uvnitř ČRDM i vůči vnějším partnerům. Za ČRDM předkládal při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoviska ohledně chystaného zákona o práci s dětmi a mládeží, kde si získal oprávněný respekt odborníků ministerstva. Podvakrát byl vedoucím týmu, který pro ČRDM vypracoval materiál Strategie na období 2000–2005 a 2005–2010.

    Související:

    https://www.adam.cz/tomas-rehak-spalek-je-novym-drzitelem-nejvyssiho-skautskeho-vyznamenani/