Přes 60 neziskových organizací se zapojí do nultého ročníku Týdne pro wellbeing ve škole. V týdnu od 13. do 20. února připraví různé semináře, workshopy, happeningy nebo vzdělávací kampaně.

  Cílem je poukázat na wellbeing jako na základní princip pro prevenci duševních onemocnění, ale také pro to, aby se děti a mladí lidé efektivně učili.

  Data v posledních letech ukazují, že wellbeing a duševní zdraví se u dětí a mladých lidí v Česku zhoršuje. Naposledy výzkum Národního ústavu duševního zdraví mapoval duševní zdraví žáků a žákyň 9. ročníků základních škol, podle něj:

  • více než 50 % žáků a žákyň 9. tříd projevuje známky zhoršeného wellbeingu,
  • až 40 % žáků a žákyň ZŠ projevuje známky středně těžké až těžké deprese,
  • 3 z 10 dotazovaných projevují známky středně těžkých až těžkých úzkostí.

  Cílem Týdne pro wellbeing ve škole je zvýšit povědomí o celé šíři problémů, se kterými se děti a mladí lidé potýkají.

  Koordinátorem nultého ročníku Týdne pro wellbeing ve škole je Partnerství pro vzdělávání 2030+.

  Celý článek najdete na:

  https://www.eduin.cz/clanky/tyden-pro-wellbeing-ve-skole-upozornuje-na-dulezitost-dusevniho-zdravi/

  Autor