V půdních prostorách různých budov žije více netopýrů než v dutinách stromů. V případě, že půdy obývají netopýří kolonie, dobrovolníci zmíněné prostory leckde čistí od vrstev netopýřího trusu (foto ČSOP)
  V půdních prostorách různých budov žije více netopýrů než v dutinách stromů. V případě, že půdy obývají netopýří kolonie, dobrovolníci zmíněné prostory leckde čistí od vrstev netopýřího trusu (foto ČSOP)

  Dobrovolní ochránci přírody se v těchto dnech vydávají na půdy domů a uklízí tam trus. Jeho původcem jsou letní kolonie samic netopýrů, které často na půdách vychovávají svá mláďata. Netopýři jsou chránění, z půd je nelze vyhánět. Ochránci přírody alespoň takto pomáhají majitelům domů s netopýry žít. A potřebují k tomu i dobrovolníky!

  Netopýří kolonie (foto ČSOP)
  Netopýří kolonie (foto ČSOP)

  Netopýři a vrápenci jsou nezbytnou součástí ekosystému a jejich role v přírodě je nenahraditelná. Mnoho druhů těchto letounů je v letním období závislých na využívání lidských staveb, zejména půdních prostor.  Tam v červnu samice vytvářejí letní kolonie.

  Prostory půd jim slouží nejen jako vhodný úkryt před predátory, ale také jsou někdy vhodné pro porod a výchovu mláďat. Přežívá zde více mláďata než v přirozených dutinách v přírodě. Mateřské kolonie jsou různě početné, od několika desítek, přes stovky až tisíce jedinců. Takový počet netopýrů na půdě produkuje nezanedbatelné množství trusu. U malých kolonií je to jen slabá vrstvička, ale pod početnými koloniemi to bývají hromady, které v průběhu let rostou a rostou. „Pamatuji i hromadu, která obsahovala 1,5 tuny netopýřího trusu. Malé vrstvy lehce vysychají, ale pokud vzniká velká hromada, je trus vlhký a může způsobit i poškození nosných dřevěných konstrukcí, tedy trámu krovu,“ říká Daniel Horáček, koordinátor programu ochrany netopýrů z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

  Ochránci přírody se snaží majitelům domů pomáhat tím, že půdy obývané netopýřími koloniemi pravidelně čistí od jejich trusu – guána (foto ČSOP)
  Ochránci přírody se snaží majitelům domů pomáhat tím, že půdy obývané netopýřími koloniemi pravidelně čistí od jejich trusu – guána (foto ČSOP)

  Co s tím? Netopýry vyhnat nelze, protože se jedná o zvláště chráněné živočichy. A je s nimi chráněn i prostor potřebný pro jejich vývoj, tedy i samotná půda.  Ochránci přírody se proto snaží majitelům domů pomáhat tím, že takovéto půdy pravidelně čistí. Úklid guána, jak se netopýří trus nazývá, probíhá po rozpadu letní kolonie, kdy se netopýři stěhují na zimoviště a půdní prostory osiří. Jedná se většinou o období od října do prosince.

  Netopýří kolonie (foto ČSOP)
  Netopýří kolonie (foto ČSOP)

  „Do této činnosti se může zapojit každý, kdo chce pomoci s ochranou netopýrů. Zájemci mě mohou kontaktovat, míst, kde se zatím neuklízí, je po celé ČR stále mnoho. Ozývat se nám mohou také lidé, kteří na své půdě mateřské kolonie mají a potřebovali by ohledně úklidu trusu poradit,“ říká Daniel Horáček. Pro tyto zájemce má ČSOP podrobnou (metodiku péče o půdní kolonie netopýrů). Kdo přímo pomoci nemůže, ale chce netopýry chránit, může tak činit třeba tím, že si od ochránců přírody sebrané netopýří guáno odkoupí. Jde totiž o velmi kvalitní výživu pro pokojové i jiné rostliny. Guáno v dárkovém balení lze zakoupit: ZDE.

  Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2022 Rokem netopýrů. Jedná se o kampaň především informační, která má upozornit na tyto zajímavé živočichy, kteří žijí skrytě, ale často v blízkosti lidí, ukázat, čím jsou netopýři ohroženi a jaké jsou možnosti jejich ochrany. V rámci Roku netopýrů probíhají nejrůznější osvětové aktivity, jako jsou exkurze za netopýry, přednášky nebo třeba putovní výstava. Veškeré informace naleznete na webu www.roknetopyru.cz.

  Zařadil: -maj-

  Autor