Na ukrajinské dítě se v tomto ohledu pohlíží jako na české a neexistuje žádná výjimka.

  Každé dítě musí získat od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti, tedy že je i očkované a to podle stejného schématu, které platí pro české děti.

  Ukrajina má schéma očkování kompatibilní, takže pokud má potvrzení, není problém. Pokud nemá a není očkované – může se nechat doočkovat. 

  V nejtěžší pozici je dítě očkované, které to ale nemůže nijak prokázat, záleží na lékaři, jestli potvrzení vydá a na základě čeho to provede.

  Každopádně vy nemůžete dítě bez lékařského potvrzení způsobilosti na tábor – POKUD JE ZOTAVOVACÍ AKCÍ – vzít (zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů).

  Pokud je to pobyt pro menší počet dětí, pak potvrzení mít nemusí.

   

  Zdroj:

  http://www.ymca.cz/programy/tabory/tabory-ymca—servis/novinky/?aktualitaId=900

   

  Autor