Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a dalšími vládními institucemi připravila u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie výstavu s názvem „Design a transformace. Příběhy českého designu 1990–2020“, kterou bude dále rozvíjet doprovodný program – přednášky, workshopy a hudební produkce. Výstavní prezentaci větší části zastoupených projektů bude od září až do konce roku 2022 možné vidět v Design Museu v Bruselu, menší část hostí Pražský dům v Bruselu. Zde se v instalaci Česká krajina představí díla profesorů a studentů pražské UMPRUM. Jejím cílem je představit významné české podniky, jejichž úspěchy vyplývají mimo jiné ze spolupráce se špičkovými českými i světovými designéry, přiblížit historické pozadí i současné trendy českého designu.

  Výstava Design a transformace ukazuje, že pod pojmem český design se neukrývá jen český kubismus, ateliérové sklo či automobily Škoda. Pozoruhodných výrobků a děl spojených s Českou republikou je daleko více. Výstava sleduje vztahy transformace společnosti a designové produkce. Kromě produktů samotných seznámí návštěvníky i s příběhy 14 vybraných firem a projektů, a to jak s těmi se staletou historií, tak i s těmi zcela novými. Hlavní pozornost je věnována specifickému období uplynulých 30 let. Vedle historické perspektivy se výstava soustředí na současnou podobu a úlohu designu. Sleduje nové strategie, způsoby jak dnešní designéři přistupují k aktuálním technologickým, ekologickým a etickým výzvám. V souvislosti s posunem pojetí designu od produkce krásných hmotných předmětů k virtuální oblasti a do pozice strategické organizační síly se proměňuje i samotná disciplína –  dochází k transformaci designu.

  Šest firem prezentovaných na výstavě se představí i prostřednictvím krátkých filmů, které kombinují animaci a reálné záběry z výroby či provozu dané značky. Filmy jsou především impresí a nastíněním příběhu, vize či historie dané značky. Každý ze snímků byl realizován jinou režisérkou či režisérem v kreativním týmu pod vedením Michaely Režové a ve spolupráci UMPRUM a AMU. Produkty všech čtrnácti firem, který projekt Design a transformace zahrnuje, inspirovaly i nositele ocenění fotograf roku Czech Grand Design 2021 Vojtěcha Veškrnu k tvorbě autorského cyklu fotografií.

  Po své bruselské premiéře bude expozice představena i v České republice. Navštívit ji bude možné v Moravské galerii v Brně, která je zároveň spolupořadatelem celé akce.

   

  Představené firmy a projekty:

  Amanita Design

  BOMMA

  Botas/PÁR

  Český porcelán

  Egoé

  Lasvit

  LINET

  mmcité

  Strážnický modrotisk

  Prusa Research

  Škoda Auto

  Textile Mountain

  TON

  Unique Client

   

  Tvůrčí tým: 

  Vedení projektu: Radek Sidun

  Kurátorka: Daniela Kramerová

  Spolupráce: Lada Hubatová – Vacková, Pavla Pauknerová, Klára Peloušková

  Architekti: Jiří Pelcl, Michal Froněk, Štěpán Smetana, Terezie Lexová

  Grafičky: Olga Benešová, Tereza Saitzová

  Fotograf: Vojtěch Veškrna

  Filmové materiály – kolektiv autorů pod vedením Michaely Režové ve spolupráci s Akademií múzických umění

   

  Organizátoři akce:

  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze + Moravská galerie v Brně + Úřad vlády České republiky + České předsednictví v Radě Evropské unie
  Spoluorganizátoři akce:

  Pražský dům v Bruselu + Design Museum Brussels, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Hlavní město Praha, Akademie múzických umění v Praze

  Výstavu Design a transformace laskavě podpořili:

  Skupina PPF, Škoda Auto a.s., ČEPRO, a.s.

  Hospodářské noviny, Agentura Communication Lab

   

  Fotografie:

  https://drive.google.com/drive/folders/16EsQ2jvjOXZVkSqurd2rlsbqxJhFZIyZ?usp=sharing

   

  Zdroj: https://www.msmt.cz/

  Autor